Последователи
д-р Рени  Алашка
д-р Рени Алашка
Общопрактикуващ лекар
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Николета Борисова
Николета Борисова
Студент по медицина
Карина Сталева
Карина Сталева
Студент по медицина
Цветослава Узунова
Цветослава Узунова
Студент по фармация
д-р Елена Петкова
д-р Елена Петкова
Вътрешни болести
Д-р Павел Павлов
Д-р Павел Павлов
Общопрактикуващ лекар
д-р Зорница Петрова
д-р Зорница Петрова
Анестезиология и интензивно лечение
Силви Пасков
д-р Екатерина Тумбалова
д-р Екатерина Тумбалова
Нервни болести / Неврология
д-р Пенка Гетова
д-р Пенка Гетова
Вътрешни болести
г-ца Айше Зюлкярова
д-р Мария Хринчева
1 2 3 4 5