Описание

Цел на Българска асоциация по артоскопия травматология е повишаване на образователното и квалификационно ниво на хирурзите ангажирани с артроскопията и спортната травматология.

Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология /БААСТ/.

През изминалите години, начело на Асоциацията бяха водещи специалисти както у нас, така и извън страната. Всички те изградиха основите и дадоха силен тласък в развитието на артроскопската хирургия в България. Създадохме новият портал www.arthroscopy.bg, за да отговори и удовлетвори всички потребности на всички нас от актуална информация и последни новости в нашата специалност. 

Целта на БААСТ е постоянно да повишава образователното и квалификационно ниво на хирурзите ангажирани с артроскопията и спортната травматология. Всички ние, посветени на тази хирургия, ежедневно сме поставени пред нови предизвикателства, свързани с развитието на нови техники и най-добрия начин за тяхното внедряване в практиката.

Тясното сътрудничество с Европейски и световни организации е предпоставка за успешно реализиране на всички наши бъдещи проекти. Ежегодното провеждане на курсове и форуми с наши и водещи специалисти е важен фактор и средство за запознаване с последните новости в специалността.

Д-р Халваджиян