За нас

Най-често срещаните операции по естестически причини са прибиране и корекция на уши – щръкнали, пластика на клепнали уши, различни наранявания и разкъсвания на ушната мида, необходимост от корекция на голям и дълъг ушен лобус

Ушите са най-издържливия сетивен орган. Когато всички други сетива са уморени и в покой, слухът бди. Вътрешното ухо се оформя на седмия ден от зачатието и между четвъртия и петия месец от бременността на жената, то е напълно завършен орган. Това е сетивото, чрез което бебето се подготвя за „звуците” на живота.

По отношение на красотата – ухото е неизменен атрибут на женското и мъжко самочувствие. За една жена може да бъде истински проблем, ако не може да подчертае ушите си с красиви обеци само защото са щръкнали и се опитва неловко да го прикрива с косата си. Проблемът се решава с отопластика!

Корекция на уши по хирургичен път на медицински език се нарича аурикопластика. Среща се и терминът отопластика. Както при всяка пластична операция, най-важното е не терминът, а на първо място да бъдете много добре информирани какво представлява една корекция на уши, какви могат да бъдат реалистичните ви очаквания и след консултацията да прецените дали имате доверие на лекаря.

Винаги, когато става дума за красотата ви, а не само затова дали операцията за корекция на уши ще бъде изпълнена професионално, е от значение критериите за естетика – вашите и на лекаря – да бъдат синхронизирани. Изборът да бъде направена отопластика може да бъде както по естетически, така и по реконструктивни причини.

Най-често срещаните операции по естестически причини са прибиране и корекция на уши – щръкнали, пластика на клепнали уши, различни наранявания и разкъсвания на ушната мида, необходимост от корекция на голям и дълъг ушен лобус.

При отопластика се прави разрез в гънката зад ухото, за да бъде изтънен хрущялът и то да се прибере така че да се постигне естетично приемливата норма на извивката на ушната мида.

Има и техники, при които не се налага изтъняване на хрущяла, а се изважда малко кожа и ушният канал се намества назад чрез шевове. При пациенти с различна степен на недоразвит хрущял, както и в случаи на травми, при които хрущялът е увреден, операцията за корекция на уши изисква и други специализирани техники, които ще ви бъдат разяснени по време на консултацията според всеки индивидуален случай.

Отопластика заради вроден дефект, включително когато се налага реконструкция - възстановяване на пълно или частично отстъствие на ушна мида, е най-добре да бъде извършвана в детска възраст, около 6 годишна възраст. Тогава ушната мида е достигнала 4/5 от размера, до който достига при възрастния човек.

И по чисто психологически причини, на подрастващото дете ще му бъдат спестени много неудобства, ако отопластика бъде направена преди да е тръгнало на училище. Не е препоръчителна корекция на уши да се прави между 14 и 17 годишна възраст - това е периодът на половото съзряване и е възможно да възникнат усложнения.

Най-често отопластика се извършва с местна упойка, а след нея се ползват стандартни обезболяващи медикаменти. Превръзката се носи 10 дни, докато бъдат махнати конците. Месец след операцията за корекция на уши пациентът трябва да носи ластична лента. Белегът при отопластика обикновено е много малък и е скрит зад ушната мида, така че като цяло е незабележим.

Желаният ефект при отопластика е за цял живот.

Запазете си час за консултация за корекция на уши!