Главна страница

За нас

Клиниката по нефрология и трансплантация е самостоятелна структурна единица на УМБАЛ „Александровска”. Заедно с Клиниката по нефрология в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” тя изгражда на функционален принцип Катедрата по нефрология на Медицинския Университет, София.

Клиниката по Нефрология и трансплантация се състои от:

• стационар
• приемно-консултативен кабинет
• направление за амбулаторно наблюдение на бъбречнотрансплантирани пациенти и реципиенти за бъбречна трансплантация
• направление функционална диагностика
• направление редки болести в нефрологията

Нефрологичен стационар с 25 легла, където се хоспитализират основно две категории болни – планови и спешни нефрологично болни – нефрологични, бъбречнотрансплантирани пациенти и пациенти на диализно лечение.

Приемно-консултативният кабинет
контролира приема на болни в клиниката и осъществява нефрологични консултации на болни от други структурни звена на болницата и от други болници.

Направлението за амбулаторно наблюдение на бъбречнотрансплантирани пациенти и реципиенти за бъбречна трансплантация осъществява следните дейности:
• Амбулаторно /диспансерно/ наблюдение и лечение на пациенти с бъбречна трансплантация, трансплантирани в различни болници у нас и в чужбина.
• Изготвя протоколи за продължително имуносупресивно лечение на трансплантираните болни осигурявани от НЗОК.
• Поддържане на листата за чакащи реципиенти за трансплантация от трупен донор;
• Подготовка на живи донори за трансплантация;

Направление функционална диагностика:
• Ехография на коремни органи
• Ехография на отделителна система, бъбреци, вкл. трансплантирани
• Доплер ехография на бъбреци, вкл. трансплантирани
• Пункционна бъбречна биопсия на собствени бъбреци
• Пункционна бъбречна биопсия на трансплантирани бъбреци
• Биопсия от абдоминална подкожна мастна тъкан за доказване на амилоид, аспирационна биопсия
• Плазмаобмен при имунни бъбречни заболявания
• Плазмаобмен при при имунни небъбречни заболявания
• Плазмаобмен при реакции на отхвърляне на трансплантирани бъбреци
• Мониторинг /холтер/ на артериално налягане
• ЕКГ

Направление редки болести в нефрологията:
• болест на Фабри
• болест на Алпорт

Как се установява съвместимост между донор и човек, очакващ трансплантация? (ВИДЕО)
default image
Как се установява съвместимост между донор и човек, очакващ трансплантация? (ВИДЕО)

Кои човешки органи са най-имуногенни при трансплантация и при кои опасността за отхвърляне от чуж...

​Белодробни усложнения при трансплантирани пациенти (РЕЗЮМЕ)
default image
​Белодробни усложнения при трансплантирани пациенти (РЕЗЮМЕ)

В. Пенчева1, О. Георгиев1, Д. Генов2 и Е. Паскалев11Клиника по пропедевтика на вътрешните болести...

Публикации

Как се установява съвместимост между донор и човек, очакващ трансплантация? (ВИДЕО)
Публикация
Как се установява съвместимост между донор и човек, очакващ трансплантация? (ВИДЕО)
​Белодробни усложнения при трансплантирани пациенти (РЕЗЮМЕ)
Публикация
​Белодробни усложнения при трансплантирани пациенти (РЕЗЮМЕ)
Плазмаферезата е метод за пречистване на кръвта от антитела
default image
Плазмаферезата е метод за пречистване на кръвта от антитела

Стоян е пациент на Клиниката по нефрология и трансплантация на Александровска. Сега очаква да му ...