Публикации

Становище на НСЧБ относно преговорите по НРД 2018
Становище на НСЧБ относно преговорите по НРД 2018
Публикация
15 болници внасят жалба в Административния съд заради неплатена надлимитна дейност за 2016 (видео от пресконференцията)
15 болници внасят жалба в Административния съд зарад...
Публикация