Последователи
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Даниела Вражилова
д-р Даниела Вражилова
Общопрактикуващ лекар
д-р Янислава Илиева
д-р Янислава Илиева
Клинична алергология
д-р Людмила Конова
д-р Людмила Конова
Нервни болести / Неврология
д-р Цветан Василев
д-р Юлиана Патокова
д-р Юлиана Патокова
Клинична лаборатория
Д-р Николай Болтаджиев