Последователи
д-р Юлиета Проданова
д-р Ясемин Чакърова
д-р Анатолий Башев
д-р Николай Крумов Гечев
д-р Николай Крумов Гечев
Детска нефрология и хемодиализа
д-р Снежина Маджарска
Иванка Войводова
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Сияна Вълова
д-р Янита Кабадиева
д-р А. Шерифова
д-р Виолета Желева
д-р Марияна  Григорова
д-р Христина Колева
1 2 3