Главна страница

За нас

Oxycodone Actavis таблетки с удължено освобождаване – сигурен метод за обезболяване на пациенти с хронична болка, която може да бъде повлияна само от опиодни аналгетици; надеждно средство, доказало своята ефективност за подобряване качеството на живот на онкологично болни пациенти.

АТС код: N02AA05

N - Нервна система

N02 - Аналгетици

N02A – Опиоидни аналгетици

N02AА – Природни алкалоиди на опиума

N02AA05 - Оксикодон

Активно действащо вещество – Оксикодонов хидрохлорид.

Терапевтичният ефект се дължи на силно изразен афинитет към µ-, δ- и κ-опиоидните рецептори на главния и гръбначния мозък. Оксикодон хидрохлорид се проявява като агонист без антагонистичен ефект. В сравнение с бързодействащия Оксикодон хидрохлорид, Oxycodone Actavis таблетки с удължено освобождаване преодолява успешно хроничната болка за продължителен период от време, без това да засилва и кумулира нежеланите ефекти.

Оксикодон хидрохлорид се метаболизира в червата и черния дроб до Нороксикодон, Оксиморфони някои глюкуронидни конюгати. Екскретира се с урината и фецеса.

Дозови концентрации:10mg, 20mg, 40mg. Всяка опаковка съдържа 50 таблетки с удължено освобождаване.

Начин на приложение: Oxycodone Actavis таблетки с удължено освобождаване следва да се приемат два пъти дневно (сутрин и вечер) по утвърдена дозова схема. Таблетките се приемат цели, БЕЗ ДА СЕ ДЪВЧАТ или ЧУПЯТ! Oxycodone Actavis таблетки с удължено освобождаване са предназначени за контрол на хронична болка при деца над 12г. и възрастни:

  • Опиоидно наивни пациенти – пациенти, които до момента не са приемали опиоидни аналгетици - стартова доза 10mg два пъти дневно;
  • Пациенти, които вече се лекуват с опиоидни аналгетици могат да започнат с по-високите концентрации два пъти дневно.

В началото на лечението е необходим ежедневен контрол върху обезболяващия ефект от предписаната доза и корекция, ако това е необходимо.

 

Според контролирани клинични проучвания обезболяващият ефект на 10mg Оксикодон хидрохлорид таблетки с удължено освобождаване е равен на обезболяващия ефект на 20 mg Морфинов сулфат таблетки с удължено освобождаване.

Немалко пациенти с хронична болка се нуждаят и от аналгетик с бързо действие, независимо че имат коректно фиксиран дозов режим на опиоиден аналгетик с удължено освобождаване. Еднократната доза на бързодействащия аналгетик следва да бъде 1/6 от еквивалентната дневна доза на аналгетика с удължено освобождаване.

Какво отличава Oxycodone Actavis капсули с бързо освобождаване от Oxycodone Actavis таблетки с удължено освобождаване?

Oxycodone Actavis капсули с бързо освобождаванеOxycodone Actavis таблетки с удължено освобождаванеЛекарствена формаТвърди капсулиТаблетки с контролирано  освобождаване на активната субстанцияВреме за достигане на максимална плазмена  концентрация1 – 1,5 часа3 часаДозировка – времеви интервал за прием на следващата  дозаНа ШЕСТ ЧАСАНа ДВАНАДЕСТ ЧАСАПоказанияОСТРА, ПРИСТЪПНА болкаХРОНИЧНА болка

 

Какво различава таблетката с удължено освобождаване от обикновените таблетки или капсули?

Таблетките с удължено / контролирано освобождаване на активната съставка са предпочитана лекарствена форма, когато говорим за лекарства с кратък полуживот, използвани за лечение на хронични състояния. Специфичната технология на производство на таблетки с удължено освобождаване осигурява относително стабилни нива на концентрация на лекарството в кръвта, избягват се големите амплитуди, които предизвикват флуктуации в лечебния ефект и страничните реакции. Приемани един / два пъти за денонощие улесняват пациента и му помагат да се придържа към определения дозов режим, когато говорим за продължителен във времето прием.

Как се постига удълженото освобождаване на лекарственото средство след прием на таблетка с удължено освобождаване?

Чрез т.н.„Пелетна технология“ на производство на таблетките.

Включването на активно действащото вещество в т.н. „пелетна“ форма осигуряват желаните от пациента и лекуващия го лекар високи физикохимичен и фармакокинетичен профили, които осигуряват контролирано дозиране и оптимална лекарствена ефективност. „Пелетите“ като дозираща форма имат редица предимства: поддържат постоянни плазмени нива при преминаването на интестиналния път и редуцират гастроинтестиналните оплаквания.

Частиците, образувани чрез т.н. „пелетна“ технология притежават сферична форма с диаметър от 300 до 1700 µm. „Пелетите“се произвеждат чрез полимерно обливане ядрото на частицата. В така изградената обвивка може да се съдържа до 90% от активно действащото вещество. „Пелетите“могат да бъдат основни градивни частици на филмирани таблетки, прахчета или твърди желатинови капсули.

       Електронна микрография на "пелети", увеличение 30 пъти.          

      Сърцевина на "пелета", увеличение 2000 пъти.

     Сърцевина на таблета, изградена от "пелети", увеличение 30 пъти.

Източник:

http://www.maynepharma.com/drug-delivery/pellet-technology

Показания: Oxycodone Actavis таблетки с удължено освобождаване са показани при силна, хронична болка. Не следва да се прилаганпри остра, внезапна болка=

Специално внимание при пациенти с бъбречна или чернодробна недостатъчност, остри или хронични белодробни заболявания, пациенти в старческа възраст.

При продължителна употреба Оксикодон предизвиква ефект на насищане и се налага корекция на дозата. Удачно е да се предписват и лаксативи, тъй като употребата води до чести прояви на констипация.

Режим на отпускане - Oxycodone Actavis таблетки с удължено освобождаване се отпускат на жълта рецепта, която има срок на изпълнение 7 календарни дни. Рецептата може да бъде изпълнена в аптеки, които имат лиценз за работа с наркотични средства. Правилата, режимът на отпускане и начинът на отчет са регламентирани в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

За подробна информация относно продукта, моля прочетете приложената кратка характеристика.