Публикации

Първи национален конгрес по невросонология с международно участие
Първи национален конгрес по невросонология с междуна...
Публикация
Плевен е домакин на семинар по неврофизиология и невросонология
Плевен е домакин на семинар по неврофизиология и нев...
Публикация