Последователи
Петър  Стефанов
Петър Стефанов
Студент по фармация
д-р Нежла Юмер
Доц. Михаил Михайлов Петров, дм
Виктор Василев Латев
д-р Виолета Цветкова
Елица Желязкова
Елица Желязкова
Студент по медицина
Теменужка Татова
Maria Savova Katsarova
Maria Savova Katsarova
Студент по медицина
Мариела Николова
Мариела Николова
Студент по друга медицинска специалност
Рени Еремиева
Рени Еремиева
Студент по медицина
Димитър Стефанов Митев
Димитър Стефанов Митев
Студент по дентална медицина
д-р Ембие Ремзи Мустафа
д-р Ембие Ремзи Мустафа
Нервни болести / Неврология
д-р Златка Чолакова
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Габриела Тимарова-Мезинова
Иван Иванов
Иван Иванов
Студент по фармация
д-р Сияна Вълова
Александра С.
Александра С.
Студент по друга медицинска специалност
Христина Хараламбова
Александър Ангелов Ангелов
Лъчезар  Златев
Габриела Загорчева
Габриела Загорчева
Студент по медицина
1 2 3 4