Публикувани
Екзитус на двегодишно дете с варицела и стрептококов сепсис

Екзитус на двегодишно дете с варицела и стрептококов сепсис

Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...
Особености в клиничното протичане на смесени инфекции между ротавируси и други чревни патогени

Особености в клиничното протичане на смесени инфекции между ро...

Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...
ТОКСОПЛАЗМОЗА – пренебрегвана паразитна болест при хората

ТОКСОПЛАЗМОЗА – пренебрегвана паразитна болест при хората

Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...
Грип-асоциирани неврологични усложнения – клинично протичане и прогностични фактори

Грип-асоциирани неврологични усложнения – клинично протичане и...

Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...
Ерадикация на полиомиелита  – прогрес и предизвикателства

Ерадикация на полиомиелита – прогрес и предизвикателства

Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...
Случаи на коремен тиф при пациенти, хоспитализирани в СБАЛИПБ „проф. Иван Киров”– София за 2016-2017

Случаи на коремен тиф при пациенти, хоспитализирани в СБАЛИПБ ...

Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...
Западно-нилска треска - литературен обзор

Западно-нилска треска - литературен обзор

Постер от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблеми на съв...
Колит, предизвикан от clostridium difficile при пациент с фатален изход

Колит, предизвикан от clostridium difficile при пациент с фата...

Постер от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблеми на съв...
Зика вирус и репродуктивно здраве

Зика вирус и репродуктивно здраве

Зика вирус и репродуктивно здраве

Постер от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблеми на съв...
Етиологична терапия при остри невроинфекции

Етиологична терапия при остри невроинфекции

Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...
Значение на ваксините за намаляване на антибиотичната употреба и антимикробната резистентност

Значение на ваксините за намаляване на антибиотичната употреба...

Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...
Особености в клиничното протичане на смесени инфекции между ротавируси и други чревни патогени

Особености в клиничното протичане на смесени инфекции между ро...

Лекцията е част от XII Национална конференция по Инфекциозни болести "Предизвикателства и проблем...
1 2 3