За нас

СБАЛДОХЗ е единствената специализирана болница в страната, която предлага пълен спектър диагностични изследвания и терапия за деца до 18 г. с кръвни заболявания и солидни тумори.

СБАЛДОХЗ е единствената специализирана болница в страната, която предлага пълен спектър диагностични изследвания и терапия за деца до 18 г. с кръвни заболявания и солидни тумори.

В нея се намира първият у нас сектор за трансплантация на костен мозък (трансплантация на хемопоетични стволови клетки).

Основната мисия на лечебното заведение е установяването на злокачествени или други видове туморни образувания, както и заболявания на кръвта при пациенти в детска или юношеска възраст.

Медицински дейности:

 • Диагностика
  Лечебното заведение разполага със собствена лабораторна база, в която се изследват пълен обем кръвни и биохимични показатели, туморни маркери, флоуцитометрично изследване (имунофенотипизация) на клетки от периферна кръв и костен мозък, микробиологично изследване на кръв, биологични течности и материали. Болницата разполага със собствен ехографски кабинет. За прецизната крайна диагноза се използват и съответните бази за неинвазивни образни диагностични методи (рентгеново, компютър-томографско (КАТ) и магнитно-резонансно (МРИ) изследвания).
 • Химиотерапия
  В СБАЛДОХЗ се прави химиотерапия (лечение с противотуморни медикаменти) на всички злокачествени и други туморни и кръвни заболявания при деца и младежи до 18 г. Лечението се осъществява в стационарния блок на Болницата, когато е по схема с неколкодневна продължителност. Детето постъпва обикновено 1 ден преди началото на лечебния курс. След подготовка и контролни изследвания се включва „венозен път” за продължително венозно вливане и чрез него се въвеждат последователно лекарства и разтвори, които са част от т.нар. „цитостатичен курс”. По време на курса в зависимост от нуждите се добавят допълнителни медикаменти (напр. против гадене и повръщане, против болка и др.) или течности (включително и кръвни продукти) за преодоляване на нежелателни ефекти на терапията. При добро понасяне на провеждания курс пациентът се изписва от болницата във възможно най-кратък срок.
 • Трансплантации
  СБАЛДОХЗ е първото болнично заведение в България за костно-мозъчна трансплантация. Този относително нов и бързо развиващ се клон на алтернативната химиотерапия непрекъснато се усъвършенства. С оглед разширените възможности за набавяне на материал за трансплантация се ползва по-точен термин – трансплантация на хемопоетични стволови клетки. Този тип клетки се смятат като родоначални за всички клетки на кръвта. Те притежават уникална възможност за възпроизвеждане и възстановяване след свръхдозово лечение, насочено към унищожаване на туморен или друг болестно изменен клетъчен клон. Тази опростена схема на представяне на един от най-сложните медицински лечебни методи подсказва, че благодарение на трансплантацията може да се търси допълнителен (при липса на друг ефективен подход) лечебен ефект за голям брой заболявания, включително и генетични такива.

В СБАЛДОХЗ се правят осъществяват следните видове трансплантации:

 • автоложна трансплантация – източник на стволовите клетки е самият пациент. След съответна подготовка, клетките се отделят чрез катетър от венозна периферна кръв на пациента или директно от костен мозък при хирургична интервенция (рядко). Полученият материал се съхранява до момента на трансплантацията в условия на дълбоко замразяване.
 • алогенна (донорна) трансплантация - източник на стволовите клетки е различен от пациента дарител (донор). След изследване за тъканна съвместимост (по т. нар. система на HLA) се подбира най-подходящ дарител, за предпочитане от семейната среда, но и по показания от т.нар. донорни банки (засега налични единствено в чужбина). Получаването на стволовите клетки е подобно на гореописаното. Възможно е материалът да се присади веднага или отново да се замрази за по-късна употреба. Модифициран метод за добиване на стволови клетки от друг индивид е и събирането им от кръв от пъпна връв по време на раждането на дете – най-често брат или сестра на пациента.


Структура на лечебното заведение:

 • Хематологично отделение
 • Онкологично отделение
 • Трансплантационно отделение и лаборатории
 • Консултативно-диагностичен блок
 • Клинична лаборатория
 • Специализирани лаборатории
 • Административен блок

Наред с подобряване на специализираното материалното обезпечаване основен стремеж на екипа на болницата е и осигуряването на подходяща среда за престой на пациентите и техните семейства. Още с първите реконструкции бяха създадени комфортни стаи с по две легла и самостоятелни санитарни възли. Поради недостига на места за придружителите на децата бе построена, обзаведена и вече функционира при сравнително ниски цени кокетна сграда с 18 легла, 6 стаи, два санитарни възела, кухня, столова - дневна, кабелна телевизия, телефон и възможност за ползване на интернет.