Описание

Лекарите са част от елита на България, за който обществото изразходва огромен ресурс в продължение на 23 години – 12 като ученици, 6 като студенти по медицина, още 5 за придобиване на специалност.

Лекарите са част от елита на България, за който обществото изразходва огромен ресурс в продължение на 23 години – 12 като ученици, 6 като студенти по медицина, още 5 за придобиване на специалност. Защо така лесно се разделяме с него, толкова ли сме богати в действителност? България, донор на медицински специалисти за цяла Европа – на кого е нужно всичко това?

ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА Млади лекари за ново здравеопазване RE - fresh НА СИСТЕМАТА!. RE - fresh НА СИСТЕМАТА! Едно събитие организирано от гражданска инициатива Млади лекари за ново здравеопазване в Докторската градинка, на което младите лекари представиха апел към партиите да съгласуват позициите си за перспективите за реализацията и развитието на медиците в страната. Доктор Емануил Найденов, неврохирург от болница "Свети Иван Рилски" коментира: Исканията по отношение на абсолвентите по медицина, които са най-рисковият контингент да напуснат страната, на практика 80 процента от тях декларират своето желание да напуснат България. Те в момента разчитат на практика на 400 лева месечно. Ние искаме четири минимални работни заплати, а по отношение на специалистите, които сега са придобили специалност и също са доста рисков контингент да напуснат страната, тъй като техните дипломи са абсолютно конвертируеми в страните от Западна Европа, нашето настояване е за шест минимални работни заплати..
‪#‎КОЙ‬ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА. ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА Млади лекари за ново здравеопазване ЗА ‪#‎КОЙ‬ И ЗЛАТНАТА ЯБЪЛКА.