Описание

Изпълнителната агенция по лекарствата е контролно-регулаторен орган в областта на лекарствената политика.

.