Последователи
д-р Кинче Топалова
д-р Кинче Топалова
Общопрактикуващ лекар
д-р Радка Тафкова
д-р Радка Тафкова
Общопрактикуващ лекар
д-р Людмил Тумбев
д-р Мирослава Матеева
д-р Диана Пенчева
д-р Диана Пенчева
Вътрешни болести
д-р Нели  Софиянска
д-р Магдалена Ангелова
д-р Магдалена Ангелова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Олег Яков
д-р Олег Яков
Пневмология и фтизиатрия
д-р Теменужка Трифонова
д-р Теменужка Трифонова
Общопрактикуващ лекар
д-р Иванка Стоянова
д-р Яна Нондева
д-р Яна Нондева
Гастроентерология
д-р Ангелина Георгиева
д-р Ангелина Георгиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Стефан  Павлов
д-р Стефан Павлов
Общопрактикуващ лекар
д-р Боряна Стоянова Бояджиева
д-р Десислава Ганчева
д-р Десислава Ганчева
Кожни и венерически болести
д-р Румен Желязков
д-р Елена Ангелова
1 2 3