За нас

„Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология” ЕАД е лечебно заведение, лидер в областа на диагностиката и лечението на онкологични заболявания с 65-годишна история.

В болницата практикуват водещи специалисти в областта и професионално избрани специализирани екипи, които гарантират високо качество и компетентност на медицинското обслужване. Мултидисциплинарният подход е основният модел за предоставяне на болнична помощ. На този принцип са изградени алгоритмите за комплексно лечение на всички пациенти. Високата квалификация на лекарите и професионалистите по здравни грижи, модерното оборудване и добрата материална база, позволяват да бъдът прилагани високоспециализирани процедури, които гарантират качествено лечение на пациентите.

Мисията на СБАЛО - ЕАД е “Прибавяне на години към живота и здраве към годините” и е събразена с основните принципи на борбата с раковите заболявания :

  • насоченост към цялото население на страната
  • непрекъснато следене на новостите в онкологичната наука и внедряването им в практиката
  • междуинституционално сътрудничество
  • грижа за сигурността и удовлетвореността на пациентите и задоволяване на техните потребности
  • работа с висококвалифициран и мотивиран персонал
  • утвърждаване на позицията на СБАЛО-ЕАД като водещо онкологично лечебно заведение в страната с европейски стандарти и модерен мениджмънт

СБАЛО - ЕАД предлага услуги, свързани с диагностиката и лечението на всички видове рак, както и превантивна медицина. Болницата е оборудвана с модерни световни технологии в областта на лечението и проследяването на рака. С комбиниране на всички дисциплини, свързани с лечението на рака, пациентите посещаващи лечебното заведение могат да бъдат преценени от специалисти от отделенията по хирургия, медицинска онкология, лъчелечение, патология, нуклеарна медицина и биохимия с цел определяне и осъщесвяване на възможно най- добрия план за лечение. СБАЛО - ЕАД предоставя възможността на всички дисциплини, свързани с лечението и наблюдението на заболелите от рак пациенти, да работят съвместно под “един покрив”. Това е от съществено значение, както за пациентите, така и за техните лекуващи лекари, които получават един безпрепятствен достъп до другите медицински дисциплини. В лечебното заведение се изпълняват и цялостни скринингови програми, разработени за преглед на здрави лица и с цел да информират обществеността за превантивните мерки в борбата с рака.

Със своя многопрофилен спектър от дейности, СБАЛО - ЕАД е база за разработване, клинично изпитване и прилагане на съвременни високоефективни методи и технологии за диагностика и лечение и е водещ национален и лечебен център в специализираната болнична дейност за активно лечение на онкологични заболявания, учебната и научно-изследователската дейност. В клиниките на болницата се провежда специализация и следдипломна квалификация на висшите медицински кадри - лекари, студенти по медицина и специалисти по здравни грижи - медицински сестри, рехабилитатори, лаборанти, с възможност да участвуват пряко в клиничната дейност по време на техния стаж и практически занимания.

СБАЛО-ЕАД има присъдена акредитационна оценка за цялостната медицинска дейност «отлична» , присъдени отлични акредитационни оценки за отделни медицински и други дейности и отлична акредитационна оценка за практическо обучение на студенти и следдипломно обучение на магистър-лекари и за лица с висше немедицинско образование. 

УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
13 мар
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
6 мар
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
8 фев
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
5 фев

Публикации

УСБАЛО и с пластична хирургия
УСБАЛО и с пластична хирургия
Статия
„Училище за пациенти“ на УСБАЛО с лекция за ТЕЛК
„Училище за пациенти“ на УСБАЛО с лекция за ТЕЛК
Статия
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
1 фев
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
8 яну
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2017
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2017
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2017
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2017
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2017
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2016
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2016
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2016
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2016
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2016
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2016
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2016
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2016
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2015
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2015
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2015
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2015
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2015
Министър Москов ще посети СБАЛ по Онкология Днес в 12 ч. здравният министър Петър Москов ще посети СБАЛО, за да се запознае с напредъка по разширяването на лъчетерапевтичния комплекс към лечебното заведение. Проект BG161РО001/1.1-08/2010/001 „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в Клиника по лъчелечение на СБАЛ по Онкология - ЕАД, София” е част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма (СРИП) на Министерство на здравеопазването по схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации“ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. В изпълнение на проекта са предвидени закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на два мултимодални линейни ускорители, магнитно-резонансен томограф, компютърен томографски симулатор и др. Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. На обиколката ще присъства и министър-председателят Бойко Борисов.
Вижте още
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2015
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2015
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2015
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2015
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2015
Редки тумори
Публикация
УСБАЛ по Онкология ЕАД dashboard.own_post_posted
2015