Последователи
д-р Анета  Маноилова
д-р Анета Маноилова
Акушерство и гинекология
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Десислава Миленова Джорова
д-р Красимир Катерински
Иван Гришев Шекерев
Иван Гришев Шекерев
Студент по медицина
д-р Вяра Николова
д-р Вяра Николова
Общопрактикуващ лекар
д-р Димчо  Георгиев
д-р Анелия Хубенова
д-р Анелия Хубенова
Медицинска онкология
д-р Татяна Василева Койнова
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Веселин Попов
проф. Анжелика Димитрова, дм
проф. Анжелика Димитрова, дм
Ушно-носно-гърлени болести
1 2