Последователи
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Илиян Димитров
Илиян Димитров
Студент по фармация
Моника  Деянова Петкова
д-р Нина Минаева
д-р Нина Минаева
Клинична лаборатория
г-ца Айше Зюлкярова
д-р Емил Алексиев
д-р Емил Алексиев
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Андреа Мойсеева
д-р Андреа Мойсеева
Медицинска онкология
д-р Евелина Младенова
д-р Евелина Младенова
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Боряна Чомпалова
д-р Аделина Пенчева
д-р Аделина Пенчева
Ендокринология и болести на обмяната