За нас

Българското дружество по спешна медицина е създадено през 2013 г. от мултидисциплинарна група експерти в областта на спешната медицина. Нашата мисия е да развиваме образованието, научната работа и клиничната практика на специалността Спешна медицина в България.

Българското дружество по спешна медицина е създадено през 2013 г. от мултидисциплинарна група експерти в областта на спешната медицина. Нашата мисия е да развиваме образованието, научната работа и клиничната практика на специалността Спешна медицина в България. 

Целите на Дружеството са:

 • Да създаде национална организация с научен характер, обединяваща лекари и други медицински специалисти, както и организации с интерес към спешната медицина в нейния най-широк аспект.
 • Да насърчава проучвания, изследвания, дискусии и публикации отнасящи се до всички медицински аспекти на спешната медицина.
 • Да предоставя информация чрез електронни и печатни публикации на лекари и хора, интересуващи се от научния подход към спешната медицина.
 • Да промотира, съдейства и организира работни, информационни и учредителни срещи и мероприятия.
 • Да организира периодично национални конгреси.
 • Да насърчава и координира научни изследвания и проучвания в областта на спешната медицина.
 • Да участва активно в определяне на държавната здравна политика по отнощение на Спешната медицина, като участва в създаването и усъвършенстването на нормативната база.
 • Да участва в съответните специализирани комисии в Министерство на здравеопазването.
 • Да подпомага своите членове в професионалното им израстване.
 • Да участва в началното и продължаващото обучение по специалността Спешна медицина.
 • Да установи стабилни контакти и отношения с аналогични организации и дружества в чужбина.
 • Да провежда обучение по спешна медицина, съобразно световните стандарти, създадени и налагани от международните организации като: International Federation for Emergency Medicine, European Society for Emergency Medicine, American Academy of Emergency Medicine, American College of Emergency Phisicians.
София е домакин на Национална конференция по спешна медицина
София е домакин на Национална конференция по спешна медицина

Национална конференция по спешна медицина ще се проведе на 18 и 19 ноември в София. Тя е посветен...

Създаването на травма регистър е първа стъпка към намаляване на смъртността
Създаването на травма регистър е първа стъпка към намаляване на смъртността

Травмата не се припознава като сериозен обществен проблем, въпреки че е основна причина за смъртн...

Публикации

София е домакин на Национална конференция по спешна медицина
София е домакин на Национална конференция по спешна ...
Публикация
Създаването на травма регистър е първа стъпка към намаляване на смъртността
Създаването на травма регистър е първа стъпка към на...
Публикация
25% от пациентите с тежки травми загиват
25% от пациентите с тежки травми загиват

Една четвърт от пациентите с тежки наранявания загиват. Причината не е в квалификация на лекарите...

Първи Национален травма симпозиум (програма)
Първи Национален травма симпозиум (програма)

От 20 до 22 ноември София ще бъде домакин на Първия Национален травма симпозиум, организиран от ...