Последователи
д-р Виолета Цветкова
доц. Пенчо Тончев, дм
г-н Ангел Ангелов Иванов
г-н Ангел Ангелов Иванов
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Даниела Красимирова
д-р Емил Алексиев
д-р Емил Алексиев
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Лъчезар Савов
д-р Лъчезар Савов
Образна диагностика
д-р Валентин Стоянов
д-р Албена Атанасова
д-р Албена Атанасова
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Николета Славова
д-р Николета Славова
Анестезиология и интензивни грижи
д-р Илия Великов
д-р Илия Великов
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Таня Тенева
д-р Таня Тенева
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Юлиан Димитров
д-р Митко Стоянов
д-р Митко Стоянов
Анестезиология и интензивно лечение