Главна страница

За нас

Ин витро е вид асистирана репродукция за оплождане при външни условия. Това е процес, при който се извършва оплождане на яйцеклетки със сперматозоиди извън тялото на жената, след което получените ембриони се връщат в матката.

1. Какво е ин витро?

Ин витро е вид асистирана репродукция за оплождане при външни (ин витро) условия. Казано с други думи, това е процес, при който се извършва оплождане на яйцеклетки със сперматозоиди извън тялото на жената, след което получените ембриони се връщат в матката. Този метод е много популярен и под названието „бебе в епруветка”.

2. Каква е разликата между ИКСИ и инвитро?


При методът ИКСИ (интрацитоплазмено инжектиране на сперматозоид), се взема един избран по определени показатели сперматозоид, който се инжектира директно в яйцеклетката. При стандартната ин витро процедура, женската полова клетка се облива с няколкостотин хиляди сперматозоида и се чака оплождане.

ИКСИ се прилага по-често в случаите на мъжки стерилитет, когато половите функции на жената са напълно запазени.

3. Какво е вътрематочна инсеминация?

Вътрематочната инсеминация е процедура, при която спермата преминава специална обработка и се инжектира директно в маточнтата кухина на жената. Тоест, оплождането се извършва в естествени условия (инвиво).

4. Защо при нас?

Единственият кабинет по стерилитет в Югоизточна България се намира в град Стара Загора и е създаден от д-р Стефан Стефанов, който се занимава с проблемите на репродуктивната медицина вече повече от 5 години. В момента той работи като гинеколог-специалист по асистирана репродукция в Клиничен Институт за Репродуктивна Медицина „Света Елисавета” в Плевен.

Кабинетът е създаден като филиал на КИРМ „Света Елисавета”, с основната идея да улесни нуждаещите се от преглед и консултация по въпросите на стерилитета пациенти от Югоизточна България. Посещението в медицинския център на д-р Стефанов ще спести на нуждаещите се изминаването на стотици километри, много време и разходи.

Кабинетът по стерилитет е оборудван със съвременна апаратура и разполага с висококвалифициран персонал. Извършват се консултации, прегледи, цялостна диагностика и терапия на стерилитет, както и подготовка на пациенти за ин витро. 

 

YACEKLETKI new
Донорство сперматозоиди

Ин витро оплождането е метод на асистирана репродукция, при който сперматозоидите на мъжа и яйцеклетките на жената се поставят заедно и се култивират в лабораторни условия. Ако настъпи оплождане, един или няколко ембриона се връщат обратно в матката на жената, където един или няколко от тях могат да се имплантират и да настъпи успешна бременност.

Етапите, които включва един ин витро цикъл са:

А. Хормонална стимулация (стимулация на яйчниците, с цел образуване на по – голям брой яйцеклетки). Осъществява се:

1. по дълъг протокол (продължителност 20 -25 дни)

2. по къс протокол (продължителност 10 -12 дни)

Б. Фоликулна пункция - техника, която се използва при ин витро оплождането, с цел да се аспирират яйцеклетките от яйчниците с помощта на специална пункционна игла. Провежда се с краткотрайна венозна анестезия, трансвагинално, под ултразвуков контрол. Иглата пробожда фоликула, аспирира се фоликуларната течност и намиращата се във фоликула яйцеклетка. Аспиратите се предоставят до ин витро лабораторията за идентифициране и оценка на яйцеклетките.

В. Отдаване на семенната проба – в деня на фоликулната пункция, партньора следва да отдаде семенна проба (обикновено около 2 часа след фоликулната пункция), която ще се използва за оплождане на яйцеклетките.

Г. Ин витро оплождане и култивиране – в зависимост от избрания метод от ембриолога има два типа оплождане:

1. IVF – при този метод на асистирана репродукция, аспирираните от яйчника на жената яйцеклетки се поставят заедно със сперматозоидите на мъжа в специална хранителна среда (оплождането се извършва на принципа на оплождането в естествени условия) извън тялото на жената, в лабораторни условия.

2. ICSI – при този метод на асистирана репродукция, първо се оценява зрелостта на яйцеклетките, след което оплождането на аспирираните от яйчника зрели яйцеклетки се извършва чрез инжектиране вътре в яйцеклетката на селектиран от ембриолога сперматозоид в лабораторни условия.

В деня след фоликулната пункция, ембриолога прави оценка за настъпило оплождане. Нормално развиващите се ембриони се отглеждат в специални хранителни среди, които имитират естествените течности, намиращи се във фалопиевите тръби на жената. В зависимост от развитието им ембриолога преценява кога ембрионите да бъдат поставени обратно в тялото на жената. Когато по – голяма част от ембрионите се развиват адекватно е препоръчително селекцията да се извърши на стадии бластоцист (ден 5 от развитието им).

Д. Ембриотрансфер

Ембриотрансферът е следващата стъпка от целия процес на асистирана репродукция, при който ембрионите се поставят в тялото на жената. Осъществява се под ултразвуков контрол, който насочва лекаря докато трансферира ембрионите. Броят на ембрионите се определя предварително, съгласно възрастта на жената и законовите изисквания. Ембрионите се натоварват в специален за целта тънък катетър, чрез който се поставят в матката на жената. При извършването на ембриотрансфера обикновено не се прилага анестезия, освен в случаите по преценка на лекуващия лекар за съществуващ риск от дискомфорт или болка по време на манипулацията. След края на манипулацията е препоръчително жената да почива повече, да не извършва активна физическа дейност, както и да спазва стриктно предписаната от лекуващия лекар терапия. Две седмици след ембриотрансфера се извършва кръвен тест за бременност.

(цена IVF – Ембриотрансфер 2700 лв.)

(цена ICSI –Ембриотрансфер 2950 лв.)

IVF/ICSI – ET на спонтанен (естествен) цикъл – при този ин витро цикъл се изчаква спонтанната овулация на яйчника при жената. Не се използват стимулационни препарати. Всеки месец при жената се развива единичен фоликул, съдържащ яйцеклетка. Когато доминантния фоликул достигне достатъчно ниво на зрялост, се пристъпва към фоликулна пункция и се аспирира съдържимото на фоликула. Останалите етапи от ин витро цикъла са като описаните при стимулирания цикъл.

Цена IVF - Ембриотрансфер на спонтанен цикъл 1400 лв.

Цена ICSI - Ембриотрансфер на спонтанен цикъл 1600 лв

IVF/ICSI – ETна лимитиран стимулиран цикъл – при този ин витро цикъл, хормоналната стимулация се осъществява с минимални дози хормонални препарати за по – кратък период от време в сравнение с конвенционалния стимулиран цикъл. Останалите етапи от ин витро цикъла са като описаните при стимулирания цикъл.

Цена IVF - Ембриотрансфер на лимитиран стимулиран цикъл 1700 лв.

Цена ICSI - Ембриотрансфер на лимитиран стимулиран цикъл 2100 лв.

Криоконсервация (замразяване) на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони

Криоконсервацията е неизменна част от АРТ процедурите и представлява метод за съхранение на клетки за дълъг период от време. В МЦ „Ин витро Тракия” използвания метод на замразяване е витрификация (представлява много бърз метод на замразяване с използване на високи концентрации на криопротективни вещества). Замразените клетки се съхраняват при много ниски температури (-1960 C) в съдове с течен азот.

 1. Замразяване на сперматозоиди се прилага в следните случаи:
 1. При пациенти с много нисък брой сперматозоиди в семенната проба;
 2. При пациенти с туморни заболявания и предстоящи химио- или лъчетерапия;
 3. При пациенти, на които предстоят операции на тестисите;
 4. При отсъствие на партньора по време на АРТ процедурата;
 5. По желание на пациента за бъдеща употреба.

Цена замразяване на сперматозоиди – 150 лв.

Сперматозоиди могат да бъдат аспирирани с помощта на тънка игла от тестиса или от епидидима или от тестиса. Процедурата се извършва под обща анестезия и обикновено продължава около 30 минути. Намерените сперматозоиди в епидидима, съответно в тестиса се обработват и замразяват до момента, в който ще бъдат използвани за асистирана репродукция.

Прилагат се различни методи за аспирация/екстракция на сперматозоиди:

 • PESA - аспирация на сперматозоиди от епидидима

Цена 1300 лв.

 • TESA - аспирация на сперматозоиди от тестиса

Цена 1300 лв.

 • TESE - тестикуларна екстракция на сперматозоиди (включва малък разрез на тестиса и вземане на малки парченца тъкан от вътрешността му, единични сперматозоиди се търсят под микроскоп в тъканта)

Цена 1300 лв.

 1. Замразяване на яйцеклетки се прилага в следните случаи:
 1. При жени с туморни заболявания и предстояща химио- или лъчетерапия;
 2. При жени, на които предстои да бъдат отстранени яйчниците;
 3. При млади жени, без постоянен партньор, имащи добър яйчников резерв, за бъдеща употреба (тенденция, която придобива популярност във времето и осигуряваща възможност за дете със собствени яйцеклетки дори и при по - голяма възраст на жената).

Цена замразяване на яйцеклетки – 200 лв.

 1. Замразяване на ембриони се прилага в следните случаи:
 1. При голям брой ембриони по време на ин витро цикъл (според Наредба №28 за асистирана репродукция има ограничение за броя на ембрионите, които могат да бъдат трансферирани за един ин витро цикъл). В този случай при желание от страна на пациентите всички ембриони с добро качество могат да бъдат замразени за бъдеща употреба.
 2. При риск от развитие на хиперстимулационен синдром по време на ин витро цикъла;
 3. При влошено качество на ендометриума по време на стимулацията, кървене и други случаи, при които към ембриотрансфер не може да се пристъпи се налага замразяване на всички ембриони до настъпване на подходящи условия за осъществяването му.

Цена замразяване на ембриони – 200 лв.