Главна страница

За нас

Само в България двойките с репродуктивни проблеми са 150 000, а статистиката посочва 40 000 от тях, които се нуждаят от донорска яйцеклетка. Нуждаещите се от донорска яйцеклетка са жени, при които има преждевременно изчерпване на яйчниковия резерв.

Донорска програма на яйцеклетки

Благодарим, Ви, че избрахте да участвате в донорската програма на МЦ „Ин витро Стефанов”!

За да станете донор на яйцеклетки е необходимо да отговаряте на следните изисквания:

 1. Да сте на възраст между 18 и 34 години при неродствено даряване и между 18 и 38 години при родствено даряване.
 2. Да имате поне едно живородено дете.
 3. Да не страдате от наследствени или хронични заболявания.
 4. Да не сте поставена под запрещение.
 5. Да сте физически и психически здрава (установява се с протокол от лекарска комисия).

Необходимо е да се подложите на следните изследвания:

 1. Хормонални изследвания.
 2. Гинекологичен преглед.
 3. Изследвания за инфекциозни причинители.
 4. Генетични изследвания (информирано съгласие).

За да участвате в Донорската програма е необходимо да попълните писмено информирано съгласие, заверено от нотариус. Донорите на яйцеклетки могат да оттеглят съгласието си до момента на оплождането.

Даряването на яйцеклетки е напълно анонимно!

Като донор на яйцеклетки в МЦ „Ин витро Стефанов ”:

 1. Нямате никаква финансова или правна отговорност, към родените от Вашите яйцеклетки деца.
 2. Няма да получите никаква информация относно реципиентите, получили Вашите яйцеклетки.
 3. Реципиентите няма да имат никаква информация за Вас.

Всички необходими изследвания по време на участието Ви в Донорската програма са за сметка на МЦ „Ин витро Стефанов”.

Ако желаете да получите по подробна информация се свържете с нас.