Главна страница

За нас

Реципиентите на донорския материал могат да избират донор по предпочитани от тях характеристики. Донорите в програмата са анонимни съгласно закона. Всеки донор има уникален код, като информацията, предоставена на реципиентите,

Донорска програма на сперматозоиди

Благодарим, Ви, че избрахте да участвате в донорската програма на МЦ „Ин витро Стефанов”!

За да станете донор на сперматозоиди е необходимо да отговаряте на следните изисквания:

 1. Да сте на възраст между 18 и 38 години.
 2. Да имате нормални спермални показатели според действащите нормативни критерии.
 3. Да не страдате от наследствени или хронични заболявания.
 4. Да не сте поставени под запрещение.
 5. Да сте физически и психически здрави.

Необходимо е да се подложите на следните изследвания:

 1. Изследвания за определяне на спермалните показатели.
 2. Изследвания за инфекциозни причинители.
 3. Генетични изследвания (информирано съгласие).

Одобрените донори подписват писмено информирано съгласие за даряване на сперматозоиди, като могат да се откажат от него до момента на използване на сперматозоидите за целите на асистираната репродукция.

Семенната проба се карантинира за срок от 6 месеца, след което донора се задължава да се яви в клиниката за повторни кръвни тестове за инфекциозни причинители.

Даряването на сперматозоиди е напълно анонимно!

Като донор на сперматозоиди в МЦ „Ин витро Стефанов”:

 1. Нямате никаква финансова или правна отговорност, към родените от Вашите сперматозоиди деца.
 2. Не сте легален баща на родените от Вашите сперматозоиди деца.
 3. Няма да фигурирате в акта за раждане на детето/децата родени от Вашите сперматозоиди.
 4. Няма да получите никаква информация относно реципиентите, получили Вашите сперматозоиди.
 5. Реципиентите няма да имат никаква информация за Вас.

Всички необходими изследвания по време на участието Ви в Донорската програма са за сметка на МЦ „Ин витро Стефанов”.

Ако желаете да получите по подробна информация се свържете с нас.