За нас

Медицински център Калимат е проект, целящ да предложи качествени медицински услуги в извънболничната медицинска помощ

Медицински център „Калимат” е амбициозен проект, целящ да предложи на своите пациенти и договорни партньори качествени медицински услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ, ефективна комуникация с високотехнологични столични болници, както и индивидуално отношение и ангажираност към конкретните здравни проблеми на всеки пациент.  Приоритет в профилактиката, диагностиката и лечението се явяват онкологичните и сърдечно-съдовите заболявания. Както при тях , така и в останалите специалности, сме в състояние да извършим всички необходими изследвания за бърза и прецизна диагностика. В помощ на нашите лекари е и консултативната дейност на над 15 хабилитирани лица, утвърдени имена в различни области на медицинската наука и практика. Повечето медицински услуги се извършват по линията на Националната здравноосигурителна каса, спазвайки отпуснатите регулативни стандарти. Прегледите и изследванията се осъществяват след предварително плануване чрез нашите медицински координатори. 

Може да ни следвате и на нашата фейсбук страница.