За нас

Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ е създадена през 2011 година.

Националната асоциация на работещите в спешна медицинска помощ е създадена през 2011 година. Организацията представлява сдружение с нестопанска цел в обществена полза, в която членуват лекари, медицински фелдшери, медицински сестри, акушерки, парамедици, шофьори и санитари от центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и спешни приемни отделения в страната.

От тази година организацията е член в Европейската асоциация по спешна медицина (EuSEM). 

Предмет на дейност на асоциацията е:

1. Да защитава правата и интересите на работещите в спешна медицинска помощ в България.

2. Да дава предложения за оптимизиране на дейността на спешната медицинска помощ, определяне на предмета и обхвата на дейност на работещите в ЦСМП

3. Регламентация на статута на работещите в спешна медицинска помощ, и подобряване на промяна на категорията на труд от трета в първа при пенсиониране.

4. Защита на професионалните, социалните и гражданските права, и интереси; заплащане в съответствие с професионалната квалификация, съобразено с инфлационните процеси: заплащане и компенсиране на извънредно положения труд; безопасни и здравословни условия на труд; обезщетения и помощи на пострадалите при изпълнение на служебните им задължения;

5. Проучване на причините и условията довели до проблеми в дейността спешната медицинска помощ.


6. Да укрепва обществения авторитет на своите членове, като организира мероприятия за повишаване квалификацията на работещите;

7. Да представя и участва в национални и международни организации на работещите в спешната медицинска помощ и прояви, както и друга дейност, свързана с посочените и не забранена от закона;

8. Изучаване на историческия и международен опит и приложението му в оказване на СМП в РБ.

Целите на асоциацията са :

1. Да съдейства за развитието на спешната медицинска помощ чрез даване на становища за проекти за нормативни актове в областта на здравеопазването. Формулиране и популяризиране на предложения за подобряване на регламентацията на правния статут на работещите в ЦСМП , професионално-квалификационната характеристика на медицинските и не медицински специалисти в спешната медицинска помощ ; Съдействие за професионалното развитие на работещите в ЦСМП ;

2. Да съдейства за познаването , разпространението, внедряването и развитието на съвременните постижения в областта на спешната медицинска помощ. Да организира самостоятелно или в сътрудничество с други организации конгреси , конференции, симпозиуми и други подобни мероприятия третиращи проблеми на спешната медицинска помощ;

3. Да предлага на МЗ , висшите медицински училища и други институции в страната становища относно проблемите,свързани със здравеопазването в България и имащи отношение към статута и дейността на работещите в ЦСМП , включително да предлага промени относно образованието на медицинските и не медицински специалисти работещи спешна медицинска помощ;

4. Изработване на високи медицински стандарти на лечебната, образователната ,изследователската и друга професионална дейност в сфера на спешната помощ, съизмерими с добрите европейски и световни стандарти;

5. Приемане и утвърждаване на кодекс за професионална етика в ЦСМП;

6. Да провежда информационна, пропагандна и друга дейност за популяризиране на целите на асоциацията ;

7. Да осъществява международни контакти и международно сътрудничество със сродни организации;

8. Да представлява и защитава интересите на членовете си, където е необходимо. Да подпомага членовете си в случай на нужда;

9. Изработване на високи медицински стандарти на лечебната, образователната ,изследователската и друга професионална дейност в сфера на спешната помощ, съизмерими с добрите европейски и световни стандарти.

Спешните центрове не са единственото място за алкохолни проби!
Спешните центрове не са единственото място за алкохолни проби!

До Министъра на здравеопазването Становище на УС на НАРСМП Относно Проект на Наредба за реда з...

 МЗ да  спре саморазправата и конфронтацията със спешните медици
МЗ да  спре саморазправата и конфронтацията със спешните медици

До Министърa на здравеопазването До ФСЗ на КНСБ До МФ Подкрепа До БЛС До БАПЗГ До EuSEM Д...

Публикации

Спешните центрове не са единственото място за алкохолни проби!
Спешните центрове не са единственото място за алкохо...
Публикация
 МЗ да  спре саморазправата и конфронтацията със спешните медици
МЗ да  спре саморазправата и конфронтацията със спе...
Публикация
След всяка окървавена от насилие бяла престилка, един от нас подава молба за напускане
След всяка окървавена от насилие бяла престилка, един от нас подава молба за напускане

До д-р Петър Москов Министър на здравеопазването До медиите ОБРЪЩЕНИЕ от УС на Национална ас...

Становище относно проекта за Правилник за изпълнение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на ЦСМП
Становище относно проекта за Правилник за изпълнение и допълнение на Правилника за устройството и...

УС на НАРСМП се запозна с проекта за Правилник за изпълнение и допълнение на Правилника за устрой...

Дискусии

Кой е спешния пациент у нас и как да му гарантираме приоритет при обслужването от спешните екипи?
Кой е спешния пациент у нас и как да му гарантираме ...
дискусия
Лятна академия по спешна медицина
Лятна академия по спешна медицина

На 22.07.2016 г. от 10:00 часа в Аула на УБ „Лозенец“ ще се открие IV-та Лятна академия по Спешна...

Д-р Десислава Кателиева: В спешния кабинет не сме длъжни да вадим кърлежи безплатно
Д-р Десислава Кателиева: В спешния кабинет не сме длъжни да вадим кърлежи безплатно

Не приемам коментара на министър Москов, че сме длъжни в спешния кабинет да вадим кърлежи, безпла...

Още чакаме обещаното повишение на заплатите
Още чакаме обещаното повишение на заплатите

Декларация на спешните медициОт УС на НАРСМП относно здравната политика на МЗ в областта на спешн...

Кой е критичният спешен пациент?
Кой е критичният спешен пациент?

Спешно състояние е всяка остра промяна на здравето, която може да доведе до нарушение на жизненов...

Стандартът по спешна медицина е революционен
Стандартът по спешна медицина е революционен

В последните дни на 2015 г. Министерството на здравеопазването публикува на сайта си Проекта за н...

Спешните медици подкрепят идеята за три кода при обслужване на пациентите – зелен, жълт и червен
Спешните медици подкрепят идеята за три кода при обслужване на пациентите – зелен, жълт и червен

До Министъра на здравеопазванетоСТАНОВИЩЕот спешните медици, работещи в СПО в странатаотносно про...

Да има наказания за нерегламентирано ангажиране на спешните екипи
Да има наказания за нерегламентирано ангажиране на спешните екипи

До Министъра на здравеопазванетоСТАНОВИЩЕна НАРСМПотносно проекта за Медицински стандарт по спешн...

Проект на Медицински стандарт по спешна медицина
Проект на Медицински стандарт по спешна медицина

Настоящият стандарт се отнася до осъществяване и провеждане на качествени и навременни профилакти...

Защо системна грешка се представя за персонална в случая с изоставената родилка в Симеоновград?
Защо системна грешка се представя за персонална в случая с изоставената родилка в Симеоновград?

Кой е по-спешен - раждаща с прееклампсия или блъснат каруцар ?На този въпрос не би могъл да ви от...

 Алкохолната проба на лекарката от Казлодуй е взета неправомерно
Алкохолната проба на лекарката от Казлодуй е взета неправомерно

ПИТАНЕот НАРСМПотносно проявите на полицейски произвол и медиен терор спрямо спешни медициУважаем...

Отговор на спешните медици след поредните критики
Отговор на спешните медици след поредните критики

До Председателя на ЦЗПЗДо Предаването Тази сутрин на бТВ До МедиитеОтговор на спешните медициот У...

Декларация в защита на министър Москов
Декларация в защита на министър Москов

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РАБОТЕЩИТЕ В СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ В СТРАНАТА ОТНОСНО ИСКАНИТЕ ОСТАВКА ИЛИ ВОТ Н...

КОЙ ПАЦИЕНТ Е СПЕШЕН ПО СВЕТА И У НАС И ЗАЩО ТОВА Е ТАКА?
КОЙ ПАЦИЕНТ Е СПЕШЕН ПО СВЕТА И У НАС И ЗАЩО ТОВА Е ТАКА?

Целта на статията да обсъди необходимостта от въвеждане на триажирането на спешните състояния при...