Главна страница

За нас

Структура на клиниката по гастроентерология

 

Стационар, състоящ се от 3 отделения с общо 40 болнични легла:

 

Първо отделение по заболявания на горния етаж на гастроинтестиналния тракт, билиарната система и панкреаса – 13 болнични легла. Завеждащ отделение - проф. д-р Б. Владимиров, д.м.;

Второ отделение по чревни заболявания на гастроинтестиналния тракт – 14 болнични легла. Завеждащ отделение - проф. д-р Л. Танкова, д.м.н.;

Трето отделение по хепатология – 13 болнични легла, вкл. 2 VIP стаи и един изолатор. Завеждащ отделение - доц. д-р Й. Генов, д.м.

 

Диагностично-терапевтични кабинети към клиниката по гастроентерология:

 

 • Кабинет по конвенционална горна ендоскопия;
 • Кабинет по инвазивна горна ендоскопия;
 • Кабинет по конвенционална долна ендоскопия;
 • Кабинет по инвазивна долна ендоскопия;
 • Кабинет по конвенционална ехография;
 • Кабинет по интервенционална ехография;
 • Кабинет по чернодробни заболявания и чернодробна биопсия;
 • Кабинет по ендоректална ехография;
 • Кабинет по ендоскопска и ендолуменна ехография;
 • Кабинет по тънкочревна патология;
 • Диагностично-консултативен и приемен кабинет, включващ допълнително междуклинични и междуболнични консултации;

Болнични стаи ( две ) за постманипулационно наблюдение на пациенти след проведени инвазивни процедури под обща анестезия.

Клиниката по гастроентерология е специализирана за лечение на всички заболявания на храносмилателната система. Обект на терапия са болести на хранопровода, стомаха, тънките и дебели черва, черния дроб, жлъчната система и панкреаса.

 

В клиниката се извършват всички ехографски и ендоскопски диагностични изследвания – ехография на коремни органи и ретроперитонеум, цветен Доплер, дуплекс и триплекс доплерово изследване, контрастна ехография. Осъществяват се всички ендоскопски изследвания: на хранопровод, стомах, дуоденум (езофагогастродуоденоскопия) и на дебело черво (колоноскопия). В клиниката се извършва уникално за страната ендоскопско изследване на тънкото черво – ентероскопия. С миникамера (капсула, поглъщана от пациента) се изследва целия храносмилателен тракт. Клиниката разполага с апаратура за ендоскопска и ендолуменна ехография на хранопровод, стомах, дуоденум и дебело черво. В нея има възможност със специален водороден тест неинивазивно да се установи установява прекомерен бактериален растеж в червата, тук, единствено в страната, се изследва и фекален калпротектин.

 

В клиниката се извършват всички възможни за гастроентерологията интервенционални процедури за диагностика и лечение: пункции под ехографски контрол с диагностична и терапевтична цел на всички паренхимни органи в коремната кухина; полипектомии във всички кухи органи; ендоскопско лечение на ранен рак на хранопровода, стомаха и червата; поставяне на ендопротези и реканализиране при стенози на хранопровода и дебелото черво; спиране на кръвоизливи на храносмилателния тракт чрез всички познати методи; диагностични и терапевтични процедури върху жлъчните пътища и панкреаса - папилотомии, ендопротезиране с различни видове протези и др.


Утвърдено за страната е лечението на първични и метастатични тумори на черния дроб с локални процедури (радиофреквентна термоаблация) с различни типове апарати. При показания тези тумори се лекуват и с локални инжекции. В клиниката се лекуват неоперативно ехинококови кисти на черния дроб и на други паренхимни органи с перкутанно пункционна техника.


В клиниката по гастроентерология работят 13 високо квалифицирани лекари, от които: 4 хабилитирани: 1 професор и 3 доценти - двама д.м.н. и двама д.м., единият от които – доц. д-р Л. Танкова, д.м.н. е Национален консултант по гастроентерология; 7 главни асистенти, от които 3 със защитена научна степен д.м. и 1 в процес на защита, и 2 ординатори, единият от които е и докторант към Клиниката. Общо в Клиниката има 11 специалисти по гастроентерология и 2 специализанти. Допълнителни квалификации: сертифицирани лекари със специалност по гастроентерология: абдоминална ехография ІІІ ниво - 4, гастроинтестинална ендоскопия ІІІ ниво - 3, покриващи изискванията на стандарта по гастроентерология за III ниво. Магистратура по здравен мениджмънт - 1 лекар.


За болните се грижат 14 медицински сестри – 13 редови и една старша сестра. Старшата медицинска сестра на клиниката е с образователна и квалификационна степен „бакалавър по управление на здравните грижи” като й предстои придобиване на степен „магистър по управление на здравните грижи”; на 1 сестра предстои дипломиране със степен „бакалавър по управление на здравните грижи”; 2 сестри са с образователна степен „магистър по социални дейности”; 1 сестра има придобита степен „бакалавър по социални дейности”; всички останали медицински сестри са с приравнена степен „бакалавър по здравни грижи”; 6 медицински сестри са сертифицирани за работа в ендоскопски кабинет и с ендоскопска апаратура.

Санитарно-хигиенното обслужване на лечебно-диагностичната и терапевтична дейност на клиниката по гастроентерология се осъществява от 9 санитари.

Ежедневната документация, кореспонденция, информационно обслужване и пр. В клиниката се осъществяват от 2 технически сътрудници.

Клиниката разполага с високотехнологична апаратура от последно поколение, 40 болнични легла и обновена база. Болничните стаи са с 1 до 3 легла със собствен санитарен възел. Годишно в клиниката се лекуват над 1500 пациенти.

Клиника по гастроентерология създаде публикация
2016
Възможности за модерно лечение по гастроентерология в ИСУЛ (ВИДЕО)
Възможности за модерно лечение по гастроентерология в ИСУЛ (ВИДЕО)

Проф. д-р Борислав Владимиров, дм е началник Клиниката по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоан...

Клиника по гастроентерология създаде публикация
2015
Проф. Борислав Владимиров: Някой трябва да укроти „светилата” от частните болници
Проф. Борислав Владимиров: Някой трябва да укроти „светилата” от частните болници

- Проф. Владимиров, клиниката, която ръководите, отбелязва 60-ата си годишнина. Какво постигнах...

Публикации

Възможности за модерно лечение по гастроентерология в ИСУЛ (ВИДЕО)
Възможности за модерно лечение по гастроентерология ...
Публикация
Проф. Борислав Владимиров: Някой трябва да укроти „светилата” от частните болници
Проф. Борислав Владимиров: Някой трябва да укроти „с...
Публикация