За нас

БЧК е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.

Български Червен кръст е най-голямата неправителствена организация, която работи чрез национална мрежа от областни, общински и дружествени сртуктури и се ръководи в своята дейност от фундаменталните и организационните си принципи. БЧК-Бургас наброява над 5250 членове, общо 104 дружества в 13 общини и 400 доброволци.

Нашата мисия: "Да помагаме на хората да си помагат".

Български Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното движение и се ръководи от неговите основни принципи: хуманизъм, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и универсалност.

Чрез своята мрежа от доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством програми за обучения и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност.

Областната организация на БЧК - Бургас е с две първи награди,връчени от Националния съвет на червенокръстката организация:

- Първа награда в конкурс "Най-добра работа в общността"

- Първа награда в конкурс "Най-добър видео клип"

В Областната организация на БЧК - Бургас се провеждат обучения по Първа долекарска помощ; обучения на кандидати за водни спасители;

Социални услуги - " обществена трапезария"; психо-социална подкрепа"; гарова служба.

Фондонабирателни кампании - "Подари коледа"; "Топъл обяд"

Хуманитарно подпомагане

Водно спасяване и Подготовка и помощ при бедствия