Главна страница

За нас

Изследването е базирано на детекция, броене и анализ на свободно циркулиращи туморни клетки. Отделяни в кръвообращението на пациента от първичния тумор тези ракови клетки са инструмент на болестта за разпространение в отдалечени органи и образуване на метастази.

Майнтрак за оценка на ефективността от лечението

Целта на лечението посредством химиотерапия е да разруши останалото, след успешна оперативна намеса, туморно бреме и свеждане на риска от метастази или рецидивиране на болестта до минимум. Чрез метода за детекция и преброяване на CETC’s е възможно да се оцени ефекта на химиотерапия още по време на самото лечение. Посредством проследяване на измененията в броя на туморните клетки в кръвообращението се дава възможност за динамично адаптиране на лечението в индивидуалния случай на всеки отделен пациент.

Майнтрак за химиочувствителност

Трудностите при борбата с онкологичните заболявания произтичат от факта, че всеки тумор е различен и е съставен от много клетъчни линии. Този факт води до несигурност в ефекта на терапията и често раковите клетки се оказват резистентни към лечението. Безценното свойство на метода майнтрак да разграничава живи туморни клетки от умиращи такива дава възможност да се тестват различни медикаменти с цел да се подбере най-ефективната химиотерапия.

Майнтрак за допълнително характеризиране на туморните клетки

Чрез допълнителни изследвания за клинично значими биомаркери при циркулиращите туморните клетки се създава по задълбочен молекулярно-генетичния заболяването. Поради хетерогенността на първичния тумор след неговото отстраняване изследването на оставащото туморно бреме в организма на пациента става непосилно за остарелите методи. Един вид „течна биопсия“ задълбоченият анализ на циркулиращи туморни клетки в кръвта дава възможност за персонален избор на лечение и евентуално на таргетирана терапия.

Разработен и валидиран в Германия от DR. Pachmann Laboratory, методът се прилага повече от 10 години в Европа и Азия. Над 10 000 пациента с онкологични заболявания и техните лекари са се възползвали от изследването с цел персонален и ефективен подход към болестта.