Главна страница

За нас

Тромбофилията е състояние, при което кръвоносната система на човека показва повишена тенденция да формира кръвни съсиреци. Когато тези кръвни съсиреци започнат да ограничават кръвния поток, тромбофилията се превръща в живото-застрашаващо състояние.

Много често тромбофилията е генетично обусловена, но може да се причини и от външни събития като травми, хирургични интервенции, бременност, използване на орални контрацептиви, антифосфолипиден синдром, продължително обездвижване и други.

Тромбофилия и бременност

През живота си жените попадат в различни ситуации, свързани с повишен риск от развитие на тромбози. Една от тези ситуации, характеризираща се с повишена склонност към кръвосъсирване, е бременността. В случаите, когато бременната развие тромбофилия, могат да се очакват различни усложнения на бременността, като забавяне в растежа на плода, риск от отлепяне на плацентата, спонтанни аборти и други.

Симптоми

Тромбофилията няма ясно изявени симптоми. Често пациентите не разбират за наличието й, докато не се стигне до тромбоза или други усложнения. Тъй като в по-голямата си част тромбофилията е генетично обусловена, е уместно всяка бременна да бъде консултирана и, при желание, да бъде изследвана за наличието й. По този начин, може да се осъществи подходяща профилактика и да се избегнат евентуални проблеми и нарушения в естествения ход на бременността.

Изследването е препоръчително за пациенти с клинична история като:

  1. Тромбозни инциденти
  2. Бременни с роднини, при които са доказани мутации за тромбофилия
  3. Бременни, които са имали запушвания на кръвоносни съдове.
  4. Запушвания на дълбоки вени и/или белодробна емболия
  5. Пациентки с предходни случаи на спонтанен аборт без изяснена причина.

Подходящо е всяка жена, плануваща бременност, да обмисли и предприеме изследване за генетично обусловена тромбофилия.