За нас

Индивидуалният хранителен режим се съставя след предварителен анализ на хранителното поведение и консултация със специалист вътрешни болести. Програмата за редукция на тегло се прави индивидуално, според желанието и целта на клиента.

Правят се пълни параклинични изследвания, търсят се причините за свръхтегло, затлъстяване, метаболитен синдром.

Програма за контрол на теглото

Диагноза

на наднормено тегло, затлъстяване и болестно затлъстяване с определяне индекса на телесната маса, количеството на мастната тъкан в килограми и процентна мастна тъкан в организма, определяне типа на затлъстяването.

Идентифициране на риска от поява на заболявания, свързани със затлъстяването – определянe на инсулиновата секреция и нейната динамика с оглед риска от диабет, определяне на липиден профил, клинична оценка на сърдечносъдовия риск и др.

Определяне на хранителния режим за редукция на теглото от квалифициран специалист – количество на дневния калораж, подбор на храните, разтоварителни дни и т.н.

Препоръки за физическа активност, съпътстваща хипокалоричния хранителен режим. Определяне на подходящия тип физическа активност, съобразена с индивидуалния капацитет на сърдечносъдовата система на болния и придружаващите затлъстяването заболявания – повишено кръвно налягане, захарен диабет, ставни увреждания и др.

Назначаване на подходящи медикаменти за редукция на теглото – дозировка и продължителност на лечението, биохимичен контрол за странични ефекти, самоконтрол за ефекта от лечението.

Обучение на болните от квалифициран диетолог за изчисляване на калоража в ежедневното меню и самостоятелно съставяне на хранителния план, водене на дневник за калоража на хранителния прием и мониториране на теглото.

Апаратура:

Професионален анализатор за сегментен анализ на телесен състав.
Отчита 84 показателя, сред тях са следните:
-BMI (индекс на телесна маса), базалната обмяна;
-висцералната мастна тъкан в тялото;
-съдържанието на вода в тялото;
-метаболитната (биологичната) възраст, т.е. апаратът "хвърля поглед вътре в тялото" и може да установи актуалното му състояние.