Последователи
д-р Пламен Кожухаров
Д-р Валентин Кръстев Тотков
Д-р Димитър Е. Чернев
Мариела Даскалова
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Мими Стоянова
Д-р Сотир Давидков Сотиров
Д-р Сотир Давидков Сотиров
Пневмология и фтизиатрия
д-р Таня И. Тонева
д-р Таня И. Тонева
Очни болести / Офталмология
Тугай Курсит Исмаил
Тугай Курсит Исмаил
Студент по дентална медицина
Даяна Станева
Даяна Станева
Студент по медицина
д-р Емил Алексиев
д-р Емил Алексиев
Анестезиология и интензивно лечение
Д-р Стефан  Стефанов
д-р Веска Бадева-Петрова
д-р Ваньо Шарков
д-р Ваньо Шарков
Образна диагностика
1 2