Лечение на заболявания
Лечение на заболявания

Описание

Съвременната и модерна апаратура в "Очен Медицински Център ВИСТА" позволява ранна и точна диагностика на всички очни заболявания и своевременно адекватно лечение, съобразено с водещите световни стандарти.

Лечение на катаракта

Към настоящият момент няма доказано лечение на катаракта с капки или таблети. Единственото лечение на това заболяване е оперативното.
Хирургическото отстраняване на потъмнената леща и заместването и с изкуствена е най - добрият начин за възстановяване на зрението. Разбиването на “пердето” с ултразвук и изсмукването на частиците през малък оперативен разрез позволява изписването на пациента след няколко часа и бързо възвръщане на зрителните функции.
В УМБАЛ"Стара Загора" се осъществява най-съвременното лечение чрез ултразвуков безшевен метод с микро разрез (факоемулсификация) с имплантация на меки монофокални и асферични лещи.

Вторичната катаракта или т.нар.”вторично перде” представлява уплътняване и помътняване на задната капсула на лещата на окото. При съвременните микрохирургични техники задната капсула на лещата се запазва и служи за опора на имплантирата вътреочна леща. Тази компликация се получава в около 35% от случаите и не зависи особено от вида на оперативната техника и вида на имплантираната леща. Затова е прието да се счита, че това не е усложнение на операцията, а естествен феномен. Проявява се с прогресивно намаление на зрението обикновенно от 3 до 6 месеца след проведена оперативна интервенция при възрастните пациенти. При по-младите възрастови групи уплътняването се наблюдава при почти 100% от пациентите до 2 год. след операцията.

Глаукомата е заболяване, което без лечение води до слепота, вследствие загиване на нервни клетки и атрофия на зрителния нерв. Основният рисков фактор е повишеното вътреочно налягане. Известни са и редица други важни рискови фактори, които могат да бъдат очни : флуктуации на ВОН, тънка роговица, псевдоексфолиации, хеморагии върху диска на зрителния нерв, късогледство > 4.0 Д , или извъночни: възраст, раса, фамилна обремененост, съдови заболявания.

Глаукомата е многофакторно заболяване, а основният лечим рисков фактор е вътреочното налягане. За да са спокойни лекарят и неговият пациент е необходимо да се достигне така нареченото таргетно (прицелно) вътреочно налягане, което е индивидуално за всеки един пациент. Това е налягането, което забавя уврежданията в зрителното поле и запазва зрението.

Дегенерация на макулата

Дегенерация на макулата е заболяване, което засяга макулата – централната част на ретината /намира се в задната част на окото/. Макулата е тази част от окото, която ни позволява да виждаме ясно дори и най-дребните детайли на даден предмет, да можем да четем или да караме кола.
Макулната дегенерация повлиява гледането на близо и далеч, а някои всекидневни дейности, като вдяване на игла или четене прави дори невъзможни. Въпреки, че е нарушено централното зрение, периферното или страничното виждане е запазено.

Диабетна ретинопатия
ПРИМЕРНА СХЕМА ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ОЧНИТЕ ДЪНА НА БОЛНИ С ДИАБЕТ ОТ ОФТАЛМОЛОГ
 • Преглед на очните дъна при откриване на диабета
 • При пациенти, без установени при първия преглед промени, се прави ежегоден контрол
 • При пациенти, с установен диабет с давност на диабета 8 – 15 год., се извършва ежегодна фундоскопия и флуоресцеинова ангиография(ФА) на 2 год. до установяване на диабетична ретинопатия
 • При установена диабетична ретинопатия се извършва контролна фундоскопия на 6 мес. и ФА ежегодно
 • При установяване на едем в задния полюс и начална неоваскула- ризация се предприема лазеркоагулация
 • Контролните прегледи след приключване на лазеркоагулацията са ежемесечни, а след третия месец се извършват на 6 мес.

От 10 години Очен Медицински Център „ВИСТА” разполага с лазер за лечение на диабетична ретинопатия.

Очни алергии

Алергията, подобно на затлъстяването е епидемия на съвременността. Процентът на засегнатото население постепенно нараства с индустриализацията и урбанизацията.

Очните алергии засягат 20% от населението на земята и са едно от най-честите очни заболявания. В същото време около 90% от диагностицираните алергични заболявания са придружени от очна компонента. Поради тази висока честота очните алергии все още представляват проблем с висока социална значимост, с нарушаване качеството на живот и труд на заболелите. За България заболяемостта е 18.2 %.

Най-честата проява на очна алергия са алергичните конюктивити(АК) .

Класификацията на АК най-общо е следната:

 • Сезонен (остър) алергичен конюктивит ( сенна хрема, поленов катар) - САК
 • Целогодишен (подостър, хроничен) алергичен конюктивит - ЦАК
 • Вернален алергичен конюктивит (пролетен катар) -ВАК
 • Атопичен алергичен конюктивит –ААК
 • Гигантски папиларен алергичен конюктивит (при носене на контактни лещи) – ГПАК
6000, Стара Загора, България, ул. Стефан Караджа 88