Главна страница

За нас

Отделението по диализа в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" е част от Клиниката по терапия на вътрешните болести, нефрология и диализа

Отделението по диализа в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" е част от Клиниката по терапия на вътрешните болести, нефрология и диализа. Разполага с 20 диализни поста за провеждане на бикарбонатна хемодиализа. 

Дейност:

Хемодиализа, ултрафилтрация, секвенциална ултрафилтрация.

Ултрафилтрация на асцитна течност.

Осигуряване на временен съдов достъп за хемодиализа, чрез поставяне на централни венозни катетри във вени феморалес, субклавие, югуларис.

Осигуряване на постоянен съдов достъп с дълготрайни тунелизирани венозни катетри ("пермкат").

През последните шест месеца в звеното се провежда т.нар. онлайн хемодиафилтрация. Предимствата на този метод са, че изчиства много по-добре кръвта на пациентите от токсините, като по този начин се избягват редица усложнения.

В Отделението по диализа в УМБАЛ "Св. Иван Рилски" е най-голям процентът на болни, които се лекуват чрез перитонеална диализа в цялата страна. Осигурени са обучение и наблюдение за пациентите на амбулаторна и на автоматична перитонеална диализа.

Екип:

Началник на отделението е доц. Ненчо Ненчев. Той ръководи екип от отлично обучени специалисти в областта на диализното лечение. Хемодиафилтрация – предимства на метода
Хемодиафилтрация – предимства на метода

Доц. Ненчо Ненчев, дм - началник на Отделение по диализа в УМБАЛ "Св. Иван Рилски"Стремежът към п...

Ултрафилтрация на рефрактерни асцити
Ултрафилтрация на рефрактерни асцити

Доц. Ненчо Ненчев, дм - началник на Отделение по диализа в УМБАЛ "Св. Иван Рилски"Рефрактерните н...

Публикации

Хемодиафилтрация – предимства на метода
Хемодиафилтрация – предимства на метода
Публикация
Ултрафилтрация на рефрактерни асцити
Ултрафилтрация на рефрактерни асцити
Публикация