Публикувани
Хемодиафилтрация – предимства на метода

Хемодиафилтрация – предимства на метода

В някои страни е изградена мрежа от диализни центрове, където се прилага предимно като заместващо...
Ултрафилтрация на рефрактерни асцити

Ултрафилтрация на рефрактерни асцити

Ултрафилтрация на рефрактерни асцити

Процедурите с екстракорпорална ултрафилтрация се провеждат периодично и стабилизират общото състо...