Описание

Ние работим, за да дадем шанс на хората в риск от диабет никога да не станат диабетици, а на диабетиците - да живеят достойно и без усложнения
 

Екип: ние сме хора, които имат солидни познания в областта на скринингите, профилактиката, медицината, научните изследвания, анализите, работата с доброволци, неформалното обучение, фондонабирането, развитието на капацитета на нестопанските организации.

За кого работим:

 • млади хора и диабет при деца
 • семейства с деца с диабет
 • диабетици в риск от развитие на усложнения, диабетици в риск от социално изключване
 • рискови групи – хора с предиабет, в риск от диабет, метаболитен синдром, затлъстяване
 • хора с диабетно стъпало, хора в риск за развитие на диабетна полиневропатия

Основните дейности на организацията са скрининги за диабет, кампании за профилактика и здравословен начин на живот.

Какво правим?

 • Проекти и кампании за подкрепа на хората с диабет.
 • Много семинари, обмени в чужбина, обучения.
 • Участваме в конкурса на Фондация „Уникредит” и Българския център за нестопанско право за голямата годишна награда за развитие на бизнес-идея за социално предприемачество;
 • Част сме от проект по Програма за здраве, с 38 партньори от 13 държави, съфинансиран от ЕК с 1.6 млн. евро в област хранене и физическа активност.
 • Кампанията ни „Стъпвай смело” за диабетното стъпало стартира с помощта на „Америка за България”, БЦНП и „Вьорваг”.
 • Организираме скрининги за диабет с подкрепата на „Новите лидери”, Национална програма за младежта, Министерство на здравеопазването, Национална пациентска организация, „Мирта медикус”.
 • Осъществили сме скрининги във връзка със здравни проекти на „Санофи”, „Унифарм”, „Марица-изток”, и др.
 • Организираме „Парад на доброволците” с подкрепа на Национална програма за младежта, в който участват нестопански организации, търсещи доброволци, както и млади хора, които търсят своя кауза и организация.
 • В последната година работим по пет спечелени проекта.

Какво сме направили досега:

 • подпомагане на млади диабетици и на семейства с деца диабетици;
 • симулации, дебати, срещи, презентации, интерактивни игри в училищата;
 • импро-театър, „работилници” за създаване на приятелско място за младите хора с диабет
 • он-лайн обучения, с идея за развитие на платформа за он-лайн консултации, диагностика и наблюдения;
 • срещи и консултации с лекари и психолози;
 • семинари за доброволци, за диабетици, за малки диабетни орагнизации;
 • дни и седмици във фирми и организации, посветени на диабета и здравословния начин на живот;
 • информационни и застъпнически кампании.

Нашата визия: Хората в България, които имат предиабет или са в рисковите групи за диабет, да имат възможността никога, никога, никога да не станат диабетици, а диабетиците никога да не развият усложнения. Хората с диабет и предиабет да водят достоен и качествен живот.