Главна страница

За нас

Специален рентгенов метод за изследване, при който чрез компютърна обработка се получава детайлен образ на различни области на тялото въз основа на напречни (аксиални) срезове. Това е от голямо значение за поставяне на ранна и точна диагноза и планиране на правилните лечебни методи.

Компютърната томография е специален рентгенов метод за изследване, при който чрез компютърна обработка се получава детайлен образ на различни области на тялото въз основа на напречни (аксиални) срезове. Това е от голямо значение за поставяне на ранна и точна диагноза и планиране на правилните лечебни методи.

Предимства:
  • По-ниска доза на облъчване в сравнение с най-често използваните в практиката КТ – скенери
  • Подготовка на пациента, изследване и диагностициране за по-малко от 10 минути
  • Остеодензитометрия – най-точният метод за доказване и проследяване измененията на костната плътност
  • Няма физическо въздействие по време на сканирането
  • Могат да бъдат изследвани пациенти с високо тегло – над 220 kg (485 lbs)
  • Изключително висока резолюция на образите
  • Автоматична образна реконструкция и инструменти за получаване на 2D, 3D, и 4D - изображения