Главна страница

За нас

Служи за ясно представяне на части и области на тялото без облъчване с йонизиращи (рентгенови) лъчи, което прави метода безвреден за възрастни и особено подходящ за деца.

  • Магнитен резонанс на цяло тяло
  • Магнитен резонанс на цял гръбнак
  • Магнитен резонанс на гърди с импланти

Магнитно резонансната томография служи за ясно представяне на части и области на тялото без облъчване с йонизиращи (рентгенови) лъчи, което прави метода безвреден за възрастни и особено подходящ за деца.