Главна страница

За нас

Диагностичен метод, използващ рентгенови лъчи за визуализиране на телесни структури. Апаратът MULTIX Swing позволява успешен начин за работа и бързина както за пациента, така и за персонала. CR-системата осигурява дигитализация на данните и изключителна точност на резултата.

Диагностичен метод, използващ рентгенови лъчи за визуализиране на телесни структури. 

Апаратът MULTIX Swing позволява успешен начин за работа и бързина както за пациента, така и за персонала. Апаратът е идеален за всички рутинни рентгенографски изследвания. CR-системата осигурява дигитализация на данните и изключителна точност на резултата.

  • ниска доза на облъчване
  • високо качество на изображенията
  • бързина при получаване на резултата