За нас

РЗОК - Плевен е районна структура на НЗОК на територията на област Плевен, която на базата на законодателното задължение за здравно осигуряване, гарантира правата за свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска, дентална помощ и лекарствени продукти за домашно лечение.

Нашата визия е: „Осигуряване на качествени здравни услуги, достъпна, своевременна и ефективна медицинска и дентална помощ, способна да отговори на високите изисквания на българските граждани и достигане на Европейските стандарти за по-добро обслужване и висока професионална етика.”

РЗОК-Плевен е ориентирана към здравноосигурените лица институция, която осигурява регламентирани и качествени медицински и дентални услуги, чрез сключване на договори с изпълнители на медицинска, дентална помощ и аптеки. Дейността ни се основава на принципите на професионализма, съпричастното и коректно отношение към здравноосигурените лица и към договорните партньори.

Нашата работа и публичният ни авторитет са основен фактор за обществената подкрепа и доверието към здравното осигуряване, което ни мотивира да бъдем адекватни и да отговаряме все по-пълноценно на тези очаквания.

Нашите цели са:

  •  Предоставяне на гарантирани от бюджета на НЗОК здравни услуги с високо качество и равен достъп до тях на всички здравноосигурени лица.
  • Осигуряване на финансова стабилност и устойчивост на системата на здравното осигуряване на територията на областта, чрез въвеждане на ефективни механизми за упражняване на контрол при управлението и разходването на финансовите ресурси на РЗОК - Плевен.
  • Ефективно и коректно сътрудничество за реализиране на здравноосигурителните права и задължения на гражданите, в ролята на активен посредник между здравноосигурените лица и изпълнителите на медицинска, дентална помощ и аптеки.
РЗОК - Плевен създаде публикация
2019
default image
РЗОК-Плевен отбелязва своя 20 годишен юбилей

Районна здравноосигурителна каса – Плевен полага своето начало на 1-ви май 1999 година с едва чет...

РЗОК - Плевен създаде статус
2015

Публикации

РЗОК-Плевен отбелязва своя 20 годишен юбилей
Публикация
РЗОК-Плевен отбелязва своя 20 годишен юбилей
РЗОК - Плевен създаде публикация
2015
default image
От 01 април всички болници на територията на област Плевен вече регистрират пациентите чрез единн...

От 1 април 2015 г. всички лечебни заведения – изпълнители на болнична медицинска помощ (ЛЗБП), х...

РЗОК - Плевен създаде публикация
2015
default image
РЗОК-Плевен приключи с договарянето с изпълнителите на медицинска, дентална помощ и аптеки.

Извънболнична помощ Общият брой на сключените договори в извънболничната помощ през 2015 г. на т...

РЗОК - Плевен създаде публикация
2015
default image
РЗОК-Плевен приключи 2014 г. с ръст от 11% в броя на извършените проверки.

През изминалата 2014г. РЗОК-Плевен е осъществила контрол върху изпълнението на договорите с изпъл...