За нас

​БГФармА /до месец септември 2008 г. - СБФП/ е създадена през юли 2001 г. Основна цел на Сдружението е защита на интересите на неговите членове и осигуряване на условия за развитие на стабилна система на здравеопазване и лекарствоснабдяване в страната.

БГФармА /до месец септември 2008 г. - СБФП/ е създадена през юли 2001 г. Основна цел на Сдружението е защита на интересите на неговите членове и осигуряване на условия за развитие на стабилна система на здравеопазване и лекарствоснабдяване в страната.

В сдружението членуват пълноправни, асоциирани и почетни членове. Пълноправни членове на Сдружението са търговски дружества с предмет на дейност, свързан с производството на генерични лекарствени продукти и тяхното разпространение на българския пазар, независимо от вида на тяхната собственост, включително чуждестранни юридически лица.

Пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат също търговски камари и професионални организации, независимо дали са местни или чуждестранни, регионални или национални, включително двустранни камари, представляващи чуждестранния бизнес в България, доколкото са свързани със сферите на фармацията, медицината, здравеопазването и здравното осигуряване в България.

Всички юридически и дееспособни физически лица, които проявяват интерес и желаят да съдействат за осъществяване целите на Сдружението и да участват в неговите дейности, могат да бъдат избирани за асоциирани членове.

Български учени, преподаватели, професионалисти и други физически лица, занимаващи се с фармация, медицина или здравеопазване, могат да бъдат канени за почетни членове на Сдружението. За почетни членове могат да бъдат канени още известни личности от България със значителен принос за постигане целите на Сдружението.

БГ ФармА dashboard.own_post_posted
10 яну
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2017
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2017
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2017

Публикации

Николай Хаджидончев оглави Българската организация за верификация на лекарствата
Николай Хаджидончев оглави Българската организация з...
Публикация
Николай Хаджидончев е преизбран за председател на Управителния съвет на БГФармА
Николай Хаджидончев е преизбран за председател на Уп...
Публикация
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2016
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2016
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2016
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2016
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2016
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2016
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2016
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2016
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2016
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
Във връзка с Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето БГФармА препотвърждава своята позиция в подкрепа на Наредба 10. Към настоящия момент не смятаме за целесъобразно и необходимо БГФармА да подкрепя каквито и било споразумения и пактове, които да установяват форма на връщане на средства от генеричната индустрия към бюджета на Здравната Каса. УС на БГФАРМА
Вижте още
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
БГ ФармА dashboard.own_post_posted
2015
Плащаме ли разумно за лекарства? Едно горчиво хапче за преглъщане - митове и реалност за иновативните медикаменти