За нас

Открит достатъчно рано, рака на дебелото черво може да бъде излекуван успешно в 90% от случаите. В началните стадии на рака на дебелото черво няма симптоми и човек не може да разбере, че болен.

Колоректалният карцином се превръща в приоритетен социално-здравен проблем.


В повечето случаи рака на дебелото черво не се развива "де ново", а на базата на полип и има достатъчно дълъг времеви интервал , за да бъде открит полипа и премахнат в предраков стадий. Открит достатъчно рано, рака на дебелото черво може да бъде излекуван успешно в 90% от случаите. В началните стадии на рака на дебелото черво няма симптоми и човек не може да разбере, че болен.

M2-PK/пируват киназа/ тест е скринингов метод със специфичност 91% за поставяне на ранна диагноза на безсимптомни хора със злокачествени и/ или доброкачествени лезии, чрез доказване на ензима M2-PK.

- Представлява ин витро диагностичен тест само за професионална (от медицинско лице) употреба.
- Резултатът от теста не се влияе от приема на каквато и да било храна и съответно никакви ограничения в диетичния режим не са необходими преди взимането на материал от изпражненията.
- Тестът не измерва кръвта в изпражненията, а разпознава ензимът M2-PK (M2-пируват киназа).
- M2-PK Quick тест може да разпознае кървящи и не кървящи колоректални полипи и тумори и има значително по-висока чувствителност в сравнение със стандартните тестове за окултни кръвоизливи в изпражненията.

Рискови групи за КРК


Лица със стандартен риск: без оплаквания възраст над 50 години, фамилно необременени , без лична анамнеза за аденом, без възпалителна чревна болест

Лица с повишен риск: лица с анамнеза за аденом или КРК , но непокриващи критериите за форми на фамилен карцином

Лица с висок риск: членове на фамилии с доказана Фамилна Аденоматозна полипоза, атенюирана фамилна аденоматозна полипоза Peutz – Jeghers синдром, наследствен неполипозен колоректален карцином Lynch синдром, възпалителна болест на дебелото черво (улцерозен колит , болест на Crohn)

Цялото население на страната над 50-годишна възраст без фамилна обремененост и други рискови фактори и симптоми на КРК се приема за рискова група със стандартен риск за КРК.

Алармиращи симптоми за рак на червото:


- Абдоминална болка;
- Кървене от ануса;
- Промяна в ритъма на дефекация и/или диарийни изхождания, продължаващи повече от 4 седмици;
- Опипваща се формация в дясната коремна половина, по хода на дебелото черво;
- Опипващ се тумор в ректума;
- Персистиращо анално кървене, при пациенти след 50-годишна възраст, без анални симптоми;
- Необяснима желязодефицитна анемия;
- Редукция на тегло;


При поставяне на диагнозата над 85% от пациентите имат посочените симптоми, но само една трета от тях биват насочвани към специалист в незабавен порядък. Сравнение на тест M2-PK и тест за окултни кръвоизливи в изпражненията.

Пируват киназен тест можете да извършите и без посещение при лекар. Попитайте как на 0700 140 10. В този случай тестът се оскъпява с куриерските разходи, а резултат може да получите на посочен от Вас мейл адрес, или на посочен телефон.