За нас

"МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА-Л” ЕООД ГР.СТАРА ЗАГОРА е основан през 2009 година. В медицинския център функционират кабинети по вътрешни болести, клинична хематология, клинична имунология, гастроентерология и онкология.

“МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА-Л” ЕООД ГР.СТАРА ЗАГОРА е основан през 2009 година. В медицинския център функционират кабинети по вътрешни болести, клинична хематология, клинична имунология, гастроентерология и онкология.
Разкрити са две лабораторно-диагностични звена:
Клинична лаборатория – за изследване на:
кръвна картина,
биохимични показтели,
кръвосъсирване и коагулация,
хормони,
туморни маркери,
електролити,
урина,
изследване на семенна течност (спермограма) – за оценка на репродуктивните възможности на мъжа.

Имунологична лаборатория – за оценка състоянието на имунната система и нарушенията в нейната функция при:
дефицити на имунната система,
автоимунни заболявания (ревматоиден артрит, системен лупус еритематозус, синдром на Рейно и др.)
имунологично свързани репродуктивни проблеми – имунологично обусловен стерилитет, повтарящи се спонтанни аборти,
В имунологичната лаборатория се изследват:
имуноглобулини,
компоненти на системата на комплемента (C3 и C4),
антинуклеарни антитела,
ревматоиден фактор,
антитела срещу циклични цитрулинизирани пептиди (anti-CCP антитела),
криоглобулини,
анти-кардиолипинови антитела,
анти-неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА),
антимитохондриални антитела (AMA)
антигладкомускулни антитела (AГMA)


В манипулационната на Медицинския център се взима периферна венозна кръв на на възрастни и деца.
Извършваме и вземане на капилярна кръв (от пръста) на деца за изследване на кръвна картина и до 2 биохимични показателя.
Предлагаме и възможност за взимане на кръв в дома на пациента.

Специалистите по клинична лаборатория и клинична имунология предлагат възможност за безплатна консултация и анализ на получените резултати от извършени в лабораториите изследвания.
Разполагаме с възможност за WEB базирано получаване на лабораторните резулти на сайта на медицинския център, след предоставяне на пациентите на потребителско име и парола за достъп до техните резултати.


Специалистите на МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА-Л работят по договор с НЗОК за извършване на:
прегледи на болни с хематологични заболявания (пакет клинична хематология)
клинико-лабораторни изследвания (пакет клинична лаборатория)
имунологични изследвания (пакет клинична имунология)

В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА-Л се извършват платени прегледи от специалисти по клинична хематология,
гастроентерология,
клинична имунология,
онкология

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СЕЛЕНА-Л извършва профилактични медицински прегледи и изследвания в обем, определен от Възложителя.
Прегледите може да се извършват както в медицинския център, така и на място при Възложителя. За целта разполагаме със съвременна специализирана преносима апаратура и оборудване.

ЕКИП:

1. Д-р Латка Миткова – управител
2. Д-р Валентин Врачев – вътрешни болести и клинична хематология
3. Д-р Красимира Нанчева – Колева – клинична лаборатория
4. Доц. д-р Емил Славов, дм – клинична имунология
5. Д-р Валентин Вълканов – вътрешни болести и гастроентерология
6. Д-р Георги Карабойдев – онкология
7. Десислава Колева – медицинска сестра
8. Моника Ралева – медицински лаборант
9. Марийка Иванова – медицински лаборант
10.Виолета Янева – медицински лаборант

Виж тук Ценоразпис на МЦ "Селена-Л"