Кабинет Клинична лаборатория
Кабинет Клинична лаборатория

Описание

.

Клинична лаборатория  е лабораторно-диагностично звено, за изследване на: 

кръвна картина,
биохимични показтели,
кръвосъсирване и коагулация,
хормони,
туморни маркери,
електролити,
урина,
изследване на семенна течност (спермограма) – за оценка на репродуктивните възможности на мъжа.

6000, Стара Загора, България, ул. Отец Паисий 139