Имунологична лаборатория
Имунологична лаборатория

Описание

.

Имунологична лаборатория – за оценка състоянието на имунната система и нарушенията в нейната функция при:
дефицити на имунната система,
автоимунни заболявания (ревматоиден артрит, системен лупус еритематозус, синдром на Рейно и др.)
имунологично свързани репродуктивни проблеми – имунологично обусловен стерилитет, повтарящи се спонтанни аборти,

В имунологичната лаборатория се изследват:
имуноглобулини,
компоненти на системата на комплемента (C3 и C4),
антинуклеарни антитела,
ревматоиден фактор,
антитела срещу циклични цитрулинизирани пептиди (anti-CCP антитела),
криоглобулини,
анти-кардиолипинови антитела,
анти-неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА),
антимитохондриални антитела (AMA)
антигладкомускулни антитела (AГMA)

6000, Стара Загора, България, ул. Отец Паисий 139