Главна страница

За нас

Консултативен преглед при гинеколог струва 30 лв.

Консултативен преглед- АГ, анестезиолог, педиатър, интернист - първичен30,00Консултативен преглед – хабилитирано лице, шеф екипи50,00NST20,00ЕКГ20,00Цервикален скрининг със система TruScrreen20,00Издаване на дубликат на медицински документ10.00