Главна страница

За нас

Раждане с екип по избор струва 870 лв.

Избор на екип „Раждане”870,00Избор на екип “Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания”220,00Избор на екип „Радикално отстраняване на женски полови органи”900,00Избор на екип „Нерадикално отстраняване на матка”810,00Избор на екип „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи”810,00Избор на екип “Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне два) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и /или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия)”220,00Избор на екип “Оперативна интервенция чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи410,00Избор на екип “Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената”710,00Избор на екип “Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената” 810,00Избор на екип “Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация900,00Избор на екип Аборт по желание или абразио резидуорум 220,00Избор на лекар за амниоцентеза 155,00Избор на екип за хистероскопия – оперативна 720,00Избор на екип за хистероскопия – диагностична410,00Избор на екип за инцизия или или марсупилизация на Бартолинит 255,00Индивидуални грижи за новороденото - до 12 часа 80.00Индивидуални грижи за новороденото - до 6 часа 50.00Индивидуални грижи за новороденото - до 12 часа 80.00Престой във VIP стая:цените са

с включено ДДС

- 5 етаж – стая с едно легло – за един ден престой сектор В - стая № 20 43,00 - 6 етаж – стая № 613 с едно легло– за един ден престой70,00 за придружител -на ден22,00 стая № 611 с две легла– за един ден престой - 7 етаж – стая с едно легло70,00 за придружител на деца над 7 години 21,00 - 8 етаж - стая с две легла -цена на едно легло 43,00 - 9 етаж - за един ден престой24,00 за придружител12,00 - 10 етаж - за един ден престой24,00 за един ден престой в стая № 1066- ( цена на едно легло)12,00 - 12 етаж - стая с едно легло – за един ден престой70,00 стая с две легла – за един ден престой43,00