Главна страница

За нас

Прекъсване на бременност струва 220 лв.

БОЛНИЧНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ СТАЦИОНАР

АКУШЕРСТВО

Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания220,00Интензивни грижи при бременност с реализиран риск960,00Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.470,00Прекъсване на бременност по желание 220.00 ГИНЕКОЛОГИЯНерадикално отстраняване на матката 1230,00Радикално отстраняване на женски полови органи 1800,00Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 980,00Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 450,00Корекции на тазова /перинеалната/ статика и/или незадържане на урина при жената 910,00Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 490,00Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 730,00Системна радикална ексцизия на лимфни възли /тазови и/или параортални и/или ингвинални/ като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация2800,00Интензивно лечение интра и постпартални усложнения довели до шок1500,00Интензивно лечение интра и постпартални усложнения довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирване8160,00Хистероскопия – диагностична 280,00