Описание

Най-голямото пациентско обединение в България

Национална пациентска организация е учредена през януари 2010 година като обединение от юридически лица – пациентски организации. НПО е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза.

ZAEDNOСамо за няколко дни след учредяването на сдружението, към него се присъединиха 20 национални пациентски организации и над 15 регионално опериращи сдружения. Това превръща НПО в най-голямото пациентско обединение в България.

Формирането на Националната пациентска организация е в резултат на острата нужда от силен и обединен пациентски глас, който да отстоява интересите на всеки пациент, независимо от неговото заболяване, пол, възраст, етнос, религия, сексуалност, политическа принадлежност. НПО ще даде на българския пациент възможността да защитава и да се бори за своите права, да влезе в диалог с институциите и да заеме полагащото му се място в обществото и здравната система.

Офисът на Национална пациентска организация се намира в гр. София на адрес ул. "Любен Каравелов" №3, ет. 3, ап. 5. Работното време на офиса е всеки делничен ден от 09:30 ч. до 18:30 ч..

В офиса на НПО също така се управлява горещата линия на пациента 0700 10 515. Медицинските консултанти отговарят на обаждания в работни дни между 11:00 и 17:30 ч.

Принципи

До сега в България са правени няколко опита за създаването на обединения от пациентски организации. За съжаление, в повечето случаи личните интереси, вътрешните конфликти, непрозрачността, липсата на демократичност и организационен опит надделяват и тези организации не успяват да изпълнят своите функции.

Национална пациентска организация е нова и модерна структура, основана на европейски ценности, в дух на разбирателство, демократичност и висок морал. Ето защо още с учредяването си НПО създаде и прие първия в България Етичен кодекс на пациентските организации, съобразен с най-съвременните европейски и световни препоръки. В него са заложени основополагащите принципи и етични норми за дейността на организацията и нейните членове: демократичност, пълна прозрачност, взаимно уважение и разбирателство, обществена отговорност, равни права и възможности, взаимоотношения с институциите и партньорите.

Ръководство

На проведеното на 14 юни 2014 година четвърто Общо събрание на НПО бяха избрани новите ръководни органи на сдружението с мандат 3 години:

Управителен съвет
Управителният съвет на НПО се състои от 7 души, както следва:

1.Д-р Станимир Хасърджиев, Председател
2.Виктор Паскалев, Заместник-Председател на УС, ресор "Финанси"
3.Милен Чавров, Заместник-Председател на УС, ресор "Членство и регионални структури"
4.Татяна Иванчева, Член на УС, ресор "Социална дейност и проекти"
5.Мария Димитрова, Член на УС, ресор "Европейски проекти и програми"
6.Николина Георгиева, Член на УС, ресор "Връзки с институциите"

7.Андрей Дамянов, Член на УС


Контролен съвет
1. Г-н Костадин Алексов, Председател на КС
2. Г-жа Ивана Мурджева, Член на КС
3. Г-жа Мария Силяновска, Член на КС

Цели

Национална пациентска организация е създадена за да обедини пациентския глас и да представлява и защитава интересите на всички пациенти. Основните цели на НПО са:

  • CeliРазвитие и утвърждаване на гражданското участие в управлението и контрола на здравната система.
  • Въвеждане на принципа за равноправно тристранно партньорство между държавните органи, организациите на медицинските специалисти, сдруженията на пациентите при изработване и приемане на стратегии, критерии и норми, въвеждане на политики и практики в системата на здравеопазването.
  • Включване на представители на пациентите в управлението на структурите в системата на здравеопазването.
  • Развитие, въвеждане и утвърждаване на етични норми и правила в работата на пациентските организации, както и взаимодействието им с институциите, медиите и обществото.