Последователи
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Николай Йорданов Тошев
д-р Николай Йорданов Тошев
Акушерство и гинекология