Последователи
г-жа Цветомира Петкова Конова
г-жа Цветомира Петкова Конова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Ксения Андреевна  Чайковская, дм